Om ditt djur skadat sig

​​​​​​​​​​​​​​​​Vad behöver du hjälp med?

Ta hjälp av knapparna nedan för att få snabb hjälp med ditt ärende. Du hittar kontaktinformation till Djurens vårdguide om du behö​ver rådgivning inför ett veterinärbesök och information kring hur du anmäler en skada.

 

Osäker på om du behöver åka till veterinären?

I din djurförsäkringhar du tillgång till digitala veterinärbesök hos FirstVet. De ger dig rådgivning när din hund eller katt blivit sjuk eller skadat sig. Många gånger kan de hjälpa dig utan att du behöver åka till en fysisk klinik. Träffa en veterinär online.

 

​​Så här gör du för att anmäla ditt ärende till oss​​

  • 1. Du anmäler din händelse via vår sida för skadeanmälan.​
  • 2. Vi behandlar anmälan och återkommer till dig.
  • 3. Komplettera din anmälan om vi ber dig göra det. Till exempel kan vi behöva intyg eller kvitton för att kunna behandla din anmälan.
  • 4. Vi meddelar om du kommer att få ersättning och hur stor din självrisk i så fall är.
  • 5. Vi ger dig den ersättning som vi har beslutat om. Det kan till exempel vara en utbetalning av pengar eller en reparation av din bil.
Anm​​äl skada nu​​

Har du inte varit hos veterinären ännu?

De flesta veterinärkliniker kan hjälpa dig med en direktreglering​​. ​Du betalar då ​självrisk samt den del av veterinärkostnaderna du eventuellt skall stå för direkt på kliniken. Regleringen är nu avklarad för din del. Trygg-Hansa och kliniken avslutar regleringen tillsammans. Vissa kliniker tar ut en mindre avgift för detta. 

Öppettider för direktreglering är 08:00-16:00.

Mer information kring skadeanmälan

Har din hund kommit bort eller behöver du mer information om vad som händer om ditt djur har fått bitskador? Då har du kommit rätt! Här hittar du även veterinärintyg och hur du ska göra om ditt djur blivit trafikskadat. 
Hund som kommit bort​
 

Har du en livförsäkring på din hund så omfattar den att hunden kommer bort eller stjäls.

​ ​Anmäl försvinnandet till oss så snart som möjligt.

​ Om hunden efter en månad inte återfunnits så gör du en skadeanmälan där du bifogar annonsutdrag, polisrapport och intyg om att hunden inte har återfunnits.

​ ​Försäkringen omfattar inte katt som kommit bort eller stulits.

​Livintyg
 

När du söker om ersättning från din hund- eller katts livförsäkring behövs det ett veterinärintyg.

Skriv ut och fyll i detta intyg och komplettera med de uppgifter som efterfrågas. Om du redan har ett intyg från din veterinär går det bra att skicka in det tillsammans med dina uppgifter.

Skadeanmälan Livförsäkring​​
Vid bitskador på hund eller katt
 

Om din hund eller katt har blivit biten och skadad av en annan hund kan du vända dig till den som äger den bitande hunden för skadeståndsersättning. Som hundägare har man ​ strikt ansvar och blir skadeståndsskyldig om hunden orsakar skada.

Ägaren till hunden som har tillfogat skadan kan anmäla ärendet via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Om du inte vet vem som äger hunden som tillfogat skada eller inte får tag på ägaren kan du anmäla dina veterinärvårdskostnader till oss.​​​

Om du känner till vem som äger den andra hunden ange:

​ Ägaren till hunden som har bitit ditt djur med personnummer • Försäkringsbolag där hundägaren har sin ansvarsförsäkring 

Om din hund har bitit en annan hund blir du skadeståndsskyldig. Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte. 

Ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

Vi tar just nu bara emot anmälningar som skador eller sjukdomar via mejl​. Så här gör du en skadeanmälan.​

Vid trafikskadat djur
 

Om din hund eller katt har skadats i trafik kan du i de flesta fall vända dig till den som körde bilen. Både hundägare och bilförare har strikt ansvar, så beroende på situation kan ansvaret falla på antingen hundägaren eller bilföraren. 

I en trafikskada med katt är det alltid bilföraren som har ansvar. Du kan anmäla en trafikskada på hund eller katt till oss genom att följa dessa steg. 

Du kan fotografera kvitton med mobilen eller skanna in dem. Se till att kvittot är fotograferat i sin helhet och avlägsna eventuella vidhäftade kontokortskvitton. Vi betalar ersättningen till det bankkontonummer du anger. Betalar du din försäkring via autogiro och vill att ersättningen skall betalas till det kontot behöver du inte ange bankkontonummer.

Om du vet vem som körde bilen anger du också:​ 
• Påkörande bils förare med personnummer
• Bilens registreringsnummer
• Försäkringsbolag där bilen är försäkrad
​ Skadeplats och en beskrivning av händelseförloppet.​

Om du inte vet vem som körde bilen ska en polisanmälan göras.

Din skadeanmälan till oss ska då också innehålla:​ 

• ​Trafikmålsanteckning från Polisen

Om hunden eller katten plötsligt dör vid en olycka eller skadas så svårt att det måste avlivas innan veterinär hinner tillkallas, ska förhållandet styrkas genom fotodokumentation och intyg av två ojäviga personer. Du kan sedan anmäla om ersättning från din livförsäkring.

Vi tar just nu bara emot anmälningar som skador eller sjukdomar via mejl​. Så här gör du en skadeanmälan.​ ​​

Är du veterinär eller personal på en veterinärklinik?​​
 

Här hittar du den information som du behöver för att göra en direktreglering eller komma i kontakt med oss.​ ​

Vår direktregleringsservice har öppet vardagar kl 8.00-16.00​​

Telefon:​ 08-562 00 610 *
Mejl: direktreglering@trygghansa.se

*Nummer endast för kliniker. Kund ringer: 0771-​111 110

För att en direktreglering ska kunna genomföras så behöver fakturan alltid åtföljas av kundens försäkringsnummer eller personnummer och en journalkopia som visar vad som hänt och vilka undersökningar som utförts.

Anmäla kostnad för inackordering​
 

Har du Trippel veterinärvård för din hund eller katt har du möjlighet att ansöka om ersättning om du själv blir så sjuk att du inte kan ta hand om ditt djur. Fyll i blanketten nedan och skicka in den till oss via mejl eller post. ​

Skadeanmälan inackordering​

 

Är du missnöjd med ett besked, din veterinär eller undrar hur det går i ditt ärende?

Jag är missnöjd med ersättningsbeskedet

Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. 

Se all information om hur du kan få hjälp med ditt ärende.

Jag har inte fått svar om min skadeanmälan

Vi handlägger alla inkomna ärenden i turordning så snabbt vi kan, eftersom vi vet att det alltid är viktigt med smidig hantering när en älskad familjemedlem är sjuk eller skadad. Ibland behöver vi dock ytterligare information i samband med skadereglering, ofta i form av en journalkopia eller annat veterinärmedicinskt utlåtande. 

Oftast påverkar inte detta handläggningstiden, men ibland kan det orsaka en viss fördröjning. Vi återkommer givetvis till dig så snart vi har ett 
be​sked att ge dig​.

Jag är missnöjd med behandlingen som min hund/katt har fått hos veterinären

Om du är missnöjd med hur din hund eller katt har behandlats på en veterinärklinik eller om du misstänker att djuret har felbehandlats, så kan du vända dig till :

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Box 322 
551 15 Jönköping

Tel.036- 15 58 53
E-post.vetansvar@jordbruksverket.​se
Webbplatswww.vetansvar.se

Vad innebär att en skada förelegat?

Om du inte får ersättning för en skada och anledningen är att skadan har förelegat innebär det att sjukdomen eller skadan har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

Ett exempel: Din hund eller katt blir plötsligt halt och det visar sig vid röntgen att det finns en pålagring i en led. Djuret har inte visat några symptom fram till dess, men veterinären bedömer att pålagringen har pågått under en längre tid, och skadan kan således börjat utvecklas före försäkringen tecknades även om symptomen visar sig först nu.

Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör när en sjukdom påbörjats. ​

Vanlig​a frågor och svar

Hur mycket ersätter min försäkring?
 

Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk. Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär.​​

Övriga kostnader ersätts inte, så som: 

  • ​Försäljning av foder.
  • Kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept.
  • Kostnader för resor/transporter (ex. bilavgift och inställelseavgift)
  • Förebyggande behandling som till exempel vaccination eller kloklippning.
Den fasta självrisken dras bara av en gång per 180 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 180 dagar har passerat. Din rörliga självrisk (15 %, 20 % eller 25 %) dras av vid varje enskild faktura (veterinärbesök) som inkommer till oss. ​

Vad är ett dolt fel hos hund eller katt?
 

Ett dolt fel hos en hund eller katt är en skada eller sjukdom som påbörjats redan innan veterinärbesiktning och leverans, men som inte visat symtom förrän efter detta. Exempel på dolda fel är vattenskalle, medfödd dövhet eller missbildningar på inre organ. Det är åkommor som har funnits vid en besiktning av valpen men inte möjligt kunnat upptäckas.

En skada eller sjukdom som upptäcks eller borde ha upptäckts i samband med veterinärbesiktning vid leverans är dock inte ett dolt fel – den är ju upptäckt innan leverans. En ärftlig sjukdom eller utvecklingsrubbning som inte börjat utvecklas förrän efter leveransen är inte heller ett dolt fel.

För att kunna bedöma om en skada eller sjukdom är ett dolt fel behöver vi förutom veterinärens kvitto även få en kopia på journalen, en kopia på veterinärintyget från besiktningen, samt en kopia på köpeavtalet. Uppfödaren tecknar ofta en dolda fel försäkring för valparna eller kattungarna. ​

​Min hund/katt har skadat min soffa
 

Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar djuret. 

För skador som hunden eller katten orsakar på din egen egendom ser möjligheten till ersättning olika ut beroende på vilka villkor som gäller för din hemförsäkring. I många fall är allriskskador (plötsliga oförutsedda händelser) på lös egendom undantagna från försäkringens omfattning om de är orsakade av djur. 

Kontakta därför det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för egendomsskador. ​

Min hund/katt har skadat min väns soffa
 

Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar djuret. För skador som hunden eller katten orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. 

Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.​

Vad är en reservation?​
 

En reservation är en förtydligande text som visar ett undantag i din försäkrings omfattning, beroende på att din hund/katt redan har eller har haft en påbörjad sjukdom eller ett återkommande problem innan försäkringen tecknades hos oss. 

I de flesta fall då en reservation sätts, så skrivs denna förtydligande text in i försäkringen redan i samband med nytecknandet, för att det ska vara tydligt att en redan påbörjad sjukdom/skada inte omfattas. Ibland kan en reservation skrivas in senare i samband med skadereglering, om det framgår av journal eller annat underlag att den aktuella sjukdomen/skadan påbörjats redan innan försäkringen tecknades.

Reservationstexten syns på ditt försäkringsbrev. En reservation kan vara permanent, eller omprövningsbar efter en viss tid. Är den omprövningsbar efter en viss tid så framgår det av ditt försäkringsbrev, liksom hur du gör för att få den omprövad. ​

Min hund/katt har haft en liten åkomma innan jag tecknade försäkringen
 

I de flesta fall påverkar det inte alls din försäkring, utan den gäller precis som vanligt. 

I vissa fall kan dock en till synes liten åkomma – till exempel en urinvägsinfektion, en öroninflammation, eller kanske några röda utslag med lite klåda – vara ett första symtom på en bakomliggande sjukdom eller ett återkommande problem. Har de första symtomen påbörjats redan innan försäkringen tecknades, så kommer inte försäkringen att kunna ersätta kostnader relaterade till den bakomliggande/återkommande sjukdomen.

​Med anledning av ovanstående är det mycket viktigt att du upplyser oss om de åkommor din hund/katt har haft innan du tecknar försäkring hos oss. Vi guidar dig till att hitta bästa lösning för dig och ditt husdjur.

Min hund/katt ska ha varit införsäkrad före fyra månaders ålder och sedan oavbrutet försäkrad
 

Vid exempelvis led- och skelettsjukdomar för hund eller plastikoperation av medicinska skäl så ersätts veterinärvårdskostnaderna under förutsättning att din hund eller katt varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad sedan dess. 

Detta beror på att de flesta sådana problem relaterade till utvecklingsrubbningar debuterar under hundens/kattens utvecklingsperiod från c:a 4-18 månaders ålder, och är hunden/katten införsäkrad efter dess så är utvecklingsrubbningen oftast redan påbörjad, även om inga symtom hunnit visa sig då. 

Hunden/katten behöver inte har varit försäkrad i ett och samma försäkringsbolag eller på samma försäkringstagare under denna tid, men försäkringen måste ha varit oavbruten, det vill sägas påbörjats i det nya bolaget samma dag som den avslutats i det tidigare.

Vad innebär karens för sjukdom?
 

Karenstiden innebär att försäkringen inte omfattar sjukdomar som påbörjats inom de första 20 dygnen efter att försäkringsperioden startat. Har en sjukdom enligt veterinär påbörjats inom dessa första 20 dygn, men inte visat symtom förrän senare, så omfattas inte heller denna sjukdom av försäkringen.

I vissa fall är försäkringen karensbefriad – om du till exempel flyttar din hund- eller kattförsäkring med samma omfattning utan avbrott från ett annat svenskt försäkringsbolag. Det är inte heller någon karens om du försäkrar en valp (under 12v) eller kattunge (under 14v) med ett veterinärintyg som är högst sju dagar gammalt och utan anmärkning. Se villkoren för närmare information. Vid olycksfall är det ingen karenstid. 

Läs mer om karens för hundfö​rsäkring
Läs mer om karens för kattförsäkring
Vad är egentligen en plastikoperation?

Som plastikoperation räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor. 

Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl. 

Plastikoperation på hund eller katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. 

Läs mer i de aktuella villkoren för hund
Läs mer i de aktuella villkoren för katt
Hur vet jag att försäkringen ersätter kostnader för just den här behandlingen?
 

Normalt ersätter din försäkring kostnader för veterinärvård till följd av olycksfallsskador eller sjukdomar. Det kan finnas omständigheter som gör att ersättningen påverkas – din hund/katt kanske har varit drabbad av denna åkomma redan innan försäkringen började gälla, eller så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ersättning för just denna sjukdom eller behandling ska kunna utbetalas. Dessa förutsättningar omnämns i sådana fall i villkoren. 

de flesta fall ersätter försäkringen, men vill du och din veterinär vara säkra på att en viss kostsam eller långvarig behandling är ersättningsbar innan ni påbörjar den, så finns alltid möjligheten att begära ett förhandsbesked. 

Veterinären kontaktar oss med journalkopior och den aktuella frågeställningen, och får därefter svar från oss redan i förväg om hur försäkringen kan hjälpa till. Sådant förhandsbesked kan endast lämnas direkt till veterinär.

Täcker min försäkring kostnader vid cancer-/tumörsjukdom?
 

Den absolut vanligaste behandlingsformen vid tumörsjukdomar är operation. Vid vissa speciella cancerformer kan även strålning och/eller cellgiftsbehandling vara en möjlig behandling.

Alla våra veterinärvårdsförsäkringar (Enkel, Dubbel och Trippel) omfattar kostnader för operation vid tumörsjukdom, under förutsättning att sjukdomen inte påbörjats innan försäkringen tecknades.

Dubbel och Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar dessutom behandling med cellgifter samt medicin som lämnas ut av veterinär eller hämtas ut på apotek. Har du Trippel veterinärvårdsförsäkring omfattar den även strålning ​vid tumörsjukdom.

Ersätter hundförsäkringen om min hund har bitit en annan hund?
 

Din hundförsäkring ersätter kostnader för veterinärvård på din hund, men inte på en annan hund som den har bitit eller på annat sätt skadat. Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund och blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte.

Det är ansvarsförsäkringen i din hemförsäkring som omfattar den här typen av skadestånd. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

Läs mer om vad som gäller vid bitskador