​​​Försäkra dig om en trygg bilfärd

För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare. Ett väl valt försäkringsskydd sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om olyckan är framme.

Minska dina kostnader om n​​ågot händer​

Sänk självrisken (CDI och TPI)​​

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till h​ela bilens värde. Med försäkringen Självriskreducering kollision (CDI) reducerar du dina kostnader vid en kollision.

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med försäkringen Självriskreducering stöld (TPI) reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.​​​

Ta bort självrisken

Självriskeliminering (SCI) är en tillvalsförsäkring som helt tar bort dina kostnader vid skada på hyrbilen. För att självriskelimineringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

Skydd för dig, dina passagerare och era tillhörigheter​​

Olycksfalls- och Sjukvårdsförsäkringen (PAI) innehåller ett olyckfallsskydd med planerad privat vård och operation. Dessutom ingår en resgodsfärsäkring för era tillhörigheter till ett värde av max 10 000 kronor. Försäkringen gäller vid trafikolycka och ger ersättning för bestående skador och snabb tillgång till kvalificerad specialistvård efter utredning och remiss från läkare. Invaliditetsersättning är max 500 000 kronor. Dödsfallsersättning samt ersättning för läke- rese och tandskadekostnader ingår i försäkringen.

I försäkringen ingår också en drulleförsäkring som kan ersätta skador på inredningen inuti bilen. Skadorna kan ha orsakats av föraren eller passagerarna genom en plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ersätter däremot inte skador som orsakats av djur.​​​

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt online​.

Anmäl skada
 
 
 
 

Om vi inte kommer överens​​​

Hör av dig till oss om du inte är nöjd.

Om du inte är nöjd

Villkor och förköpsinformation

Läs förköpsinformationen innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.