​​

En Olycksfallsförsäkring för Sveriges seglare

Nu lanserar vi även en Olycksfallsförsäkring tillsammans med Trygg-Hansa som gäller dygnet runt. Försäkringen kostar bara 100 kr per månad (65 kr per månad om du har tävlingslicens via Svensk Segling).

Nedan kan du teckna försäkringen, läsa mer om försäkringen i villkor och förköpsinformation.


Teckna försäkring


Förköpsinformation

Fullständiga villkor


Försäkringen omfattar medicinsk och ekonomisk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen.
Med ekonomisk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en för framtiden nedsatt  arbetsförmåga.

Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar. Ersättning som inte motsvarar en faktisk kostnad, till exempel ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan betalas ut från flera försäkringen.

I din licens ingår ett också ett olycksfallsskydd med medicinsk invaliditet

Du som har tecknat en tävlingslicens hos Svenska Seglarförbundet omfattas av en obligatorisk gruppförsäkring som gäller under tävlingar anordnade av SSF i Sverige, men livet är ju större än så.

Med den utökade olycksfallsförsäkringen har du en komplett försäkring, som gäller dygnet runt i hela världen. Försäkringen kan tecknas för alla över 18 år. Försäkringen kostar dig då 65 kr per månad.

Exempel på ersättning för medicinsk invaliditet för licenserade medlemmar:
Invaliditetsgraden bedöms till 5 % (knäskada)
Obligatorisk olycksfallsförsäkring 5 % av 500 000 kr = 25 000 kr
Frivillig olycksfallsförsäkring 5 % av 800 000 kr = 40 000 kr
(ersättningen är skattefri)

Förköpsinformation

Fullständiga villkor

​Teckna försäkring