Söndag 24/10 mellan kl 04-16 uppdaterar vi ​våra system. Under denna tid kan det tidvis vara problem att teckna en fordonsförsäkring.​

​​​​​​En Olycksfallsförsäkring för Sveriges seglare

Nu lanserar vi även en Olycksfallsförsäkring tillsammans med Trygg-Hansa som gäller dygnet runt. Försäkringen kostar bara 100 kr per månad (65 kr per månad om du har tävlingslicens via Svensk Segling).

Nedan kan du teckna försäkringen, läsa mer om försäkringen i villkor och förköpsinformation.


Försäkringen omfattar medicinsk och ekonomisk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen.

Med ekonomisk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en för framtiden nedsatt arbetsförmåga.

Tänk på att du kan omfattas av flera försäkringar. Ersättning som inte motsvarar en faktisk kostnad, till exempel ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet kan betalas ut från flera försäkringen.

I din licens ingår ett också ett olycksfallsskydd med medicinsk invaliditet

Din försäkring ger ett starkt skydd om stugan eller dina saker skadas av hagel eller om blixten slår ner. Och skulle du få hussvamp eller annan ohyra, så ordnar vi snabbt sanering.

Du som har tecknat en tävlingslicens hos Svenska Seglarförbundet omfattas av en obligatorisk gruppförsäkring som gäller under tävlingar anordnade av SSF i Sverige, men livet är ju större än så.

Med den utökade olycksfallsförsäkringen har du en komplett försäkring, som gäller dygnet runt i hela världen. Försäkringen kan tecknas för alla över 18 år. Försäkringen kostar dig då 65 kr per månad.

Exempel på ersättning för medicinsk invaliditet för licenserade medlemmar: Invaliditetsgraden bedöms till 5 % (knäskada) Obligatorisk olycksfallsförsäkring 5 % av 500 000 kr = 25 000 kr Frivillig olycksfallsförsäkring 5 % av 800 000 kr = 40 000 kr (ersättningen är skattefri)


Villkor och förköpsinformation

Läs​ förköpsinformationen innan du tecknar din​ försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan.

Ok, jag förstår