Livförsäkring hund

​​Många väljer att utöver en veterinärvårdsförsäkring även teckna en livförsäkring på sin hund.

​​​​​​​Varför ska jag ha en ​​​​​​​​​​​​​​livförsäkring på min hund​​?

 Livförsäkringen kan ge ersättning om din hund dör eller på grund av sjukdom eller olycksfall måste avlivas samt ge ersättning om din hund springer bort. I livförsäkringen ingår också ersättning för förlorad användbarhet och förlorad avelsförmåga. Livförsäkringen gäller utan självrisk.

​Vilket belopp ska jag välja?

För de flesta hundar tecknas en livförsäkring med det belopp man köpte hunden för, inköpspriset. Beloppet kan också baseras på marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Det värdet kan höjas om hunden meriteras på olika sätt, exempelvis på en utställning eller vid en tävling. ​

Kan jag höja livvärdet på min hund? ​​

Beloppet i livförsäkringen kan höjas om man till exempel ställer ut hunden, jagar eller på annat sätt meriterar hunden genom arbetsprov. Du måste själv se till att hunden är rätt värderad hos oss. ​​

Så gäller försäkringen vid avlivning eller död

Om hunden på grund av en sjukdom eller ett olycksfall dör eller måste avlivas så kan man få ersättning från livförsäkringen. Livförsäkringen gäller till och med det år hunden fyller 8 eller 10 år, beroende på ras. Om det inte är en veterinär närvarande när hunden dör måste man styrka vad som har hänt med två ojäviga vittnen. I vissa fall kräver vi att hunden obduceras.​ Läs mer i våra fullständiga villkor.

Förlorad användbarhet eller förlorad avelsförmåga

Om hunden till följd av sjukdom eller olycksfall förlorar en betydelsefull egenskap för hundens användbarhet kan livförsäkringen ge ersättning. Det kan vara jaktegenskaper, att kunna valla eller på annat sätt arbeta. Man måste kunna styrka att hunden har haft egenskapen genom att till exempel visa dokumentation eller annat underlag som visar att hunden använts vid jakt, vallning mm.

​Livförsäkringen kan också ge ersättning om hunden på grund av en sjukdom eller ett olycksfall inte längre kan användas i avel. Här måste man också kunna visa att hunden har haft möjlighet att fortplanta sig innan förmågan gick förlorad. 

Försäkringen omfattar inte hund som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att de bär på en ärftlig sjukdom eller visar sig ha en ökad risk för att ge avkomma med ärftliga fel. Lä​s mer i våra fullständiga villkor.​​​

Vad mer omfattar en livförsäkring?​ ​​

Livförsäkringen kan ge ersättning för hund som kommer bort eller stjäls. Man måste göra noggranna efterforskningar för att försöka hitta hunden t ex med hjälp av sociala medier. Man ska också göra en polisanmälan. Om hunden trots alla ansträngningar inte återfunnits efter en månad kan man få ersättning från livförsäkringen. ​



Livförsäkring för hund

Lägg till en​ livförsäkring för din hund när du tecknar din hundförsäkring.

​Produktfaktablad l​ivförsäkring ​

Läs produktinformationen​ innan du tecknar livförsäkring för din hund.