​​Vaccination hund

Genom att vaccinera hunden skyddar du den mot vissa allvarliga sjukdomar. Vaccination av hunden gör också att smittspridning av dessa sjukdomar förhindras så mycket som möjligt.

Vad vaccinerar ​man hunden emot?

I Sverige grundvaccineras valpen mot fyra väldigt smittsamma och allvarliga sjukdomar:

 • Valpsjuka
  som orsakas av ett virus (Canine distemper virus, förkortas CDV). Valpsjuka kan orsaka hosta och feber och i allvarliga fall lunginflammation och allvarliga hjärnskador. Risk för allvarlig sjukdom är störst hos unga hundar. ​
 • Hepatit, HCC
  som också kallas infektiös hepatit. Det är en smittsam leverinflammation som orsakas av hundens adenovirus typ 1. Viruset kan orsaka allvarliga skador i framför allt lever, blodkärl och njurar. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt och värst drabbas unga hundar eller valpar.​
 • Hundpest, parvovirus
  som är en sjukdom som kan drabba alla hunddjur. Viruset orsakar intensiva kräkningar och diarré vilket leder till att hunden blir uttorkad och får rubbningar i blodcirkulation och blodsalter. Det finns också en risk för lung- eller hjärtsvikt.​
 • Kennelhosta
  som är ett samlingsnamn på flera olika luftvägsinfektioner som orsakar hosta hos hund. Kennelhostan blir sällan allvarlig men är obehaglig för hunden och väldigt smittsam. I allvarliga fall leder kennelhosta till lunginflammation.

​Hur ofta ska man vaccinera hunden?

Grundvaccination sker som regel när valpen är 7–8 veckor gammal. Då ger man valpen kombinerat vaccin i en och samma spruta, kvadrupelvaccination.

​​När valpen blivit 12 veckor ska den få en påfyllnadsdos. Det här sker ofta precis innan valpen ska lämna uppfödaren och flytta hem till sin nya familj. När valpen levereras ska det framgå om valpen är vaccinerad eller inte. Det ska också finnas ett intyg på den vaccination som har gjorts så att du vet vilken vaccination som bör göras vid nästa tillfälle och när.

 Rekommendationen är att hunden får vaccin igen vid ett års ålder. Därefter beror det fortsatta behovet av vaccination på smittläge och hur mycket kontakt din hund har med andra hundar. En rekommendation är att vaccinera med 2–3 års intervaller. Vaccin mot kennelhosta ska ges varje år.

Varför ska man vaccinera hunden?

Du ska vaccinera hunden ​för att skydda den mot allvarliga sjukdomar. Sjukdomarna som nämns ovan kan bli väldigt allvarliga för din hund. Genom att vaccinera din hund förhindrar du också att sjukdomen sprids vidare. Det är tack vare att vi har ett så bra vaccinationsprogram i Sverige som vi ser väldigt få av dessa sjukdomar hos våra hundar.

​Om hunden vistas i ett område eller i situationer med många hundar så är risken för smittspridning större. Behovet av vaccinering är då större. Om hunden är på hunddagis, tränar med andra hundar eller åker på tävlingar ska du hålla extra koll på att hunden är vaccinerad på rätt sätt. Ska du resa utomlands med din hund finns det också särskilda bestämmelser.

 
 
 

Vad kostar vaccination av hund?

Hur mycket det kostar att vaccinera hunden kommer variera lite beroende på vilken veterinär du besöker. Vaccinationen kommer vanligtvis att kosta mellan 400–700 kr. Hundens veterinärvårdsförsäkring ersätter inte vaccinationer av något slag, eftersom det är en förbyggande behandling. Skulle det uppstå komplikationer till följd av en vaccination, som till exempel en allergisk reaktion, så ersätts det av försäkringen.​

Vaccinera hund mot rabies

Om du ska resa utomlands med din hund utsätts den för helt andra risker än hemma i Sverige. Rekommendationer för vaccination bestäms utifrån vilket land ni ska besöka. Generellt gäller att hunden ska vara id-märkt, ha ett EU-pass samt vara vaccinerad mot rabies.

Om du planerar att resa med din hund bör du kontakta en veterinär sex månader innan resa. Då har ni gott om tid att ta reda på vad som gäller för det land ni ska resa till, utföra vaccinationerna och ta eventuella blodprover. Du vill vara säker på att hunden inte smittas av en allvarlig sjukdom – och säkerställa att du får ta med hunden tillbaka till Sverige igen. ​

Vår hundförsäkring

Ge din vän en bra försäkring som hänger med hela livet – från försäkring för valp till äldre hund​.​​

placeholder image

​​