Livförsäkring till katt

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En l​ivförsäkring kompletterar veterinärvårdsförsäkringen och kan ge dig ersättning om din katt dör eller om den på grund av sjukdom eller olycksfall måste avliv​as. Livförsäkringen gäller utan självrisk.

​​Vilket belopp ska jag välja?

De flesta tecknar en försäkring baserat på det belopp man betalade när man köpte katten, dvs inköpspriset. 

Livförsäkringsbeloppet kan också baseras på marknadsvärdet, dvs vad det skulle kosta att köpa en likvärdig katt. Marknadsvärdet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning. Det är du som försäkrar katten som ska se till att vi har rätt uppgifter om livförsäkringsbeloppet. ​​

När katten dör eller måste avlivas

Om katten på grund av en sjukdom eller ett olycksfall dör eller måste avlivas så kan man få ersättning från livförsäkringen. Livförsäkringen gäller till och med det år katten fyller 13 år.

Om det inte är en veterinär närvarande när katten dör måste man styrka vad som har hänt med två ojäviga vittnen. I vissa fall kräver vi att katten obduceras.

Läs mer i våra fullständiga villkor.
​​ ​

Om katten inte längre kan användas i avel

Livförsäkringen kan ersätta det som kallas förlorad avelsförmåga. Det innebär att man får ersättning om katten till följd av sjukdom eller olycksfall som omfattas av försäkringen förlorar sin förmåga att fortplanta sig. Man måste kunna visa att katten varit fertil innan sjukdomen eller olyckan, det vill säga att den kunde fortplanta sig. 

Försäkringen omfattar inte katt som måste tas ur avel av avelshygieniska skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att de bär på en ärftlig sjukdom eller visar sig ha en ökad risk för att ge avkomma med ärftliga fel.​

Läs mer i våra fullständiga villkor. ​ ​​Livförsäkring för katt

Lägg till en​ livförsäkring för din katt när du tecknar din kattförsäkring.

​Produktfaktablad l​ivförsäkring katt​

Läs produktinformationen​ innan du tecknar livförsäkring för din katt​.