Kullförsäkring med dolda fel

Om du föder upp hundar eller katter och säljer valpar eller kattungar, räknas du normalt som en näringsidkare. Om du som näringsidkare säljer en valp eller kattunge till en privatperson omfattas köpet av Konsumentköplagen.

Rätt till ersättning för dolda fel

En köpare har rätt att få ersättning om det upptäcks ett så kallat dolt fel hos djuret. Här förklarar vi hur dolda fel-försäkring fungerar samt varför det är viktigt att ha rätt försäkring som uppfödare.Vad menas med ett dolt fel?

Med ett dolt fel menar man en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller defekt hos djuret som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som man inte upptäckt innan.

Djuret ska inte ha visat symptom och man ska inte ha känt till felet. Om det är en sjukdom eller defekt som borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är det inget dolt fel.

En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att anses som ett dolt fel.Vad har jag för lagligt ansvar som uppfödare?

Konsumentköplagen gäller vid köp mellan en näringsidkare som säljare och en privatperson som köpare. Föder man upp hundar eller katter räknas man vid försäljningen som näringsidkare. Konsumentköplagen är alltid tvingande och finns till för att skydda konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp eller kattunge till en konsument har du ett ansvar för de fel som djuret kan ha, vare sig du vet om felet eller inte. Som uppfödare har du ansvar för dolda fel under tre år från valpens eller kattungens leveransdag. Ett dolt fel måste alltså ha upptäckts och påpekats inom tre år från leveransdagen.Försäkra kullen med Dolda fel-försäkring

När din hund eller katt är försäkrad hos oss kan du teckna en kullförsäkring med dolda fel-skydd utan kostnad. Försäkringen gäller utan självrisk. I kullförsäkringen ingår en veterinärvårds- och livförsäkring för valparna eller kattungarna från att de är fyra veckor fram till leveransdag, dock max till 12 respektive 14 veckors ålder. Kullförsäkringen innehåller också ett dolda fel-skydd på varje såld valp eller kattunge.

  • Veterinärvårdsdelen täcker veterinärbehandling av ett dolt fel.
  • Livförsäkringsdelen ger ersättning om valpen/katten dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av ett dolt fel. Båda ger ersättning upp till köpeskillingen.

Läs mer om försäkring för hund- eller kattuppfödare

 

Hunduppfödare

Ta del av förmånerna
 

Kattuppfödare

Ta del av förmånerna