​Ansvarsförsäkring och ansvarsskydd

En ansvarsförsäkring hjälper dig om du skulle bli krävd på skadestånd, det vill säga att betala kompensation för en skada som du orsakat. Här kan du läsa mer om ansvarsförsäkringen och vad du ska göra om du fått ett skadeståndskrav.

Vad är en ansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkring, som även kallas ansvarsskydd, är en del av din hemförsäkring. Det hjälper dig om du skulle bli krävd på skadestånd, till exempel om du råkat skada någon eller haft sönder något.

Genom ansvarsförsäkringen får du hjälp med att

  • utreda om du är skadeståndsskyldig
  • förhandla med den som kräver dig på skadestånd
  • betala rättegångskostnader
  • betala skadeståndet om du skulle bli skyldig att betala.​

I vilka försäkringar ingår ansvarsskydd?

Hos Trygg-Hansa ingår ansvarsskyddet i alla våra hemförsäkringar, oavsett om du har en hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Vad ska jag göra om jag blivit krävd på skadestånd?

Att bli krävd på skadestånd kan kännas job​bigt och obehagligt, men börja inte förhandla på egen hand. Kontakta oss direkt istället. Vi har varit med förr och hjälper dig genom hela processen.

Du kan göra din skadeanmälan här på webben eller ringa oss på nummer 075-243 2614. Vi har öppet alla vardagar mellan klockan 9–15.

Hur fungerar ansvarsförsäkringen?

När du har anmält ett skadeståndskrav till oss kontrollerar vi om skadan omfattas av försäkringen, och om kravet beräknas överstiga din självrisk. Om ansvarsförsäkringen gäller gör vi en skadeståndsutredning. Den innebär att vi utreder om du är skyldig att betala skadeståndet eller inte.

När gäller inte ansvarsförsäkringen?

Ansvarsförsäkringen gäller inte de skador som har samband med ditt jobb. Den gäller inte heller om du betalar skadestånd till någon trots att du inte är skadeståndsskyldig, eller om du betalar mer skadestånd än vad du är skyldig att betala.

Vi rekommenderar därför att du inte tar på dig något skadeståndsansvar eller betalar något innan vår utredning är klar.

Hur går en skadeståndsutredning till?

En skadeståndsutredning, även kallad en ansvarsutredning, går ut på att fastställa om du är skadeståndsskyldig för skadan som uppstått eller inte.

För att du ska anses skadeståndsskyldig för en skada krävs det normalt sett att du orsakat skadan genom vårdslöshet, det vill säga genom att du betett dig oaktsamt eller slarvigt. Det är personen som kräver skadeståndet av dig som ska visa att du varit vårdslös.

Vid en skadeståndsutredning utgår vi alltid från det underlag som inkommer i ditt ärende. Därför är det viktigt att vi får veta så mycket som möjligt om hur det gick till när skadan inträffade.

Kom ihåg! Du kan aldrig vara ansvarig för skador som orsakats av ren olycka.

Vad händer om jag anses skadeståndsskyldig?

Om utredningen visar att du är skadeståndsskyldig meddelar vi detta både till dig och den skadelidande, det vill säga den som krävt dig på skadestånd. Vi kan då ersätta det belopp som du är skyldig att betala, med avdrag för din självrisk. Vi övergår därefter till att utreda och bedöma storleken på den ersättning du ska betala.

Hur bedömer vi ersättningen?

Vi bedömer ersättningens storlek enligt skadeståndsrättsliga regler. För saker som skadats ersätter vi kostnaden för reparation eller värdet av det som skadas. Vid en personskada kan den skadelidande ha rätt till ersättning för sveda och värk, bestående men, förlorad arbetsinkomst, medicin, vårdkostnader samt eventuella resekostnader till och från vården.

Vad händer om jag inte anses skadeståndsskyldig?

Om utredningen visar att du inte är skadeståndsskyldig meddelar vi dig och den skadelidande vårt beslut. Därefter hjälper vi dig att bestrida det skadeståndskrav som du har fått. Varken du eller vi ska då betala kravet. Om beslutet omprövas eller prövas i allmän domstol företräder vi dig och betalar dina eventuella rättegångskostnader. Tänk på att meddela oss så snart du vet om den som krävt dig på skadestånd går vidare till domstol.

 
 
 
 

Har du fler frågor om ansvarsförsäkring? Kontakta oss!

Om du har frågor om din ansvarsförsäkring som inte besvarats ovan, eller om undrar du något annat, är du alltid välkommen att kontakta oss på ansvarsskyddsavdelningen.

Du når oss via:
E-post till rattsskydd@trygghansa.se
Telefon på 075-243 26 14.

Vi finns tillgängliga varje vardag klockan 09.00–15.00 och vi hjälper dig gärna!