Mc-försäkring när du ska köra på bana

​​​​Ska du köra din mc på bana?

Försäkringen gäller inte på tävlingsbanor, men för träning och utbildningar godkända av oss, exempelvis vissa kurser som arrangeras
av Sveriges Motorcyklister

Godkända utbildningar 2020

Samtliga grundkurser i Sveriges MotorCyklisters (SMC) regi samt steg 1-3 i avancerade kurser. För steg 4 i avancerad kurs lämnas ingen ersättning för vagnskada.

Grundkursen innehåller grundläggande körteknik. Det är den kortaste och enklaste varianten av Sveriges MotorCyklisters fortbildningar.

Du får träna fordonskontroll, bromsteknik och riskmoment vid körning i trafik. I samtliga övningar ska fokus ligga på självinsikt och övningarna ska kopplas till körning i trafik.

Du kan läsa mer om de olika kurserna på Sveriges MotorCyklisters hemsida.