Köra på bana?

Godkända utbildningar för motorcykel

​ Precis som för många andra motorfordon gäller inte försäkringen när du kör inom ett inhägnat tävlingsområde. Trygg-Hansa godkänner vissa kurser och utbildningar som bedrivs på bana, vilka dessa är finner du nedan.


Godkända utbildningar​​​​

Samtliga grundkurser i Sveriges MotorCyklisters (SMC) regi samt steg 1-3 i avancerade kurser. För steg 4 i avancerad kurs lämnas ingen ersättning för vagnskada.

Grundkursen innehåller grundläggande körteknik. Det är den kortaste och enklaste varianten av Sveriges MotorCyklisters fortbildningar. Du får träna fordonskontroll, bromsteknik och riskmoment vid körning i trafik. I samtliga övningar ska fokus ligga på självinsikt och övningarna ska kopplas till körning i trafik.


Du kan läsa mer om kurserna på Sveriges Motorcyklister.

Allt om ​​försäkringen

Läs det här om din motorcykelförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.Ok, jag förstår