Köra på bana?

Godkända utbildningar för motorcykel

​ Precis som för många andra motorfordon gäller inte försäkringen när du kör inom ett inhägnat tävlingsområde. Trygg-Hansa godkänner vissa kurser och utbildningar som bedrivs på bana, vilka dessa är finner du nedan.

Godkända utbildningar​​​​

Samtliga grundkurser i Sveriges MotorCyklisters (SMC) regi samt steg 1-3 i avancerade kurser. För steg 4 i avancerad kurs lämnas ingen ersättning för vagnskada. För kurser som arrangeras av BMW MC-klubben i samarbete med Sveriges Motorcyklister gäller försäkringsskyddet på samma sätt som ovan.​​

Du kan läsa mer om kurserna på Sveriges Motorcyklister.

Allt om ​​försäkringen

Läs det här om din motorcykelförsäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.