​Översvämning – så undviker du skador

Finns det risk för översvämning i området där du bor? Så här minskar du risken för översvämning och förebygger skador på ditt hus och dina saker.

Orsaker till översvämning

Ofta beror översvämningarna på storm eller andra extremväder som skyfall, kraftigt regn eller snösmältning efter en snöstorm. Klimatet förändras och översvämningar blir allt vanligare, med en ökad risk under sommarmånaderna och tidig höst. Håll gärna koll på väderleksrapporten så att du hinner förbereda dig i tid!

 
 
 

Översvämning i hus

Översvämningar i hus uppstår oftast på två sätt. Det vanligaste är att vattnet i det kommunala dagvattensystemet trycks upp bakvägen och in i ditt hus. Det händer också att sjöar och vattendrag svämmar över och sedan rinner in i huset genom exempelvis ventiler och källarfönster.

Undvik översvämning med en backventil

Ett bra tips är att installera en backventil hemma. Då minskar du också självrisken om du ändå skulle drabbas av en vattenskada. Backventilen kan förhindra avloppsöversvämningar i källaren eller på bottenvåningen. Den installeras på ledningen mellan ditt hus och den kommunala dagvatten- eller avloppsledningen. Backventilen är viktig när den kommunala ledningen svämmar över och vatten börjar gå baklänges – det vill säga rinna in i stället för ut från ditt hus. Här kan du läsa mer om backventil och hur du installerar den.

Så förebygger du skador vid översvämning – fler tips till husägare!

  • Vattnet måste enkelt kunna rinna bort från huset. Se till att marken lutar ut från huset och inte in mot huset. Med rätt lutning minskar risken att vattnet rinner in mot husgrunden. Anlita ett företag inom gräv och schakt för att få hjälp.
  • Säkerställ att dräneringen runt huset fungerar och att grunden är välisolerad så att vatten inte riskerar att rinna in genom den. Det är ofta viktigt på hus som är 25–30 år. Ta även här hjälp av en entreprenör.
  • Är stuprören inte kopplade till dagvattensystemet? Få ut vattnet en bit på gräsmattan genom att koppla en dräneringsslang till stuprören.
  • Har ditt hus drabbats av så kallade baktrycksskador, eller vet du att andra i området har det? Kontakta kommunen för att se vad de kan göra för att det inte ska hända igen.
  • Flytta upp möbler och annan inredning från källaren till övervåningen. Palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.
  • Installera en backventil hemma. Den förhindrar översvämning från avlopp!

Läs mer om vattenskador och hur hemförsäkringen kan hjälpa dig​.
Är du rätt försäkrad?

Vår villaförsäkring ger dig ersättning vid översvämning och vattenskador​

Läs mer och teckna villaförsäkring