​​​Solceller – hur täcker försäkringen?

Ska du installera solceller eller solfångare på villan? Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när det gäller din försäkring.

Vad är skillnaden mellan solceller, solpaneler och solfångare?

Det är inte så lätt att hålla reda på skillnaden mellan solpaneler, solceller och solfångare. Många tror att det är samma sak – men det finns vissa skillnader. Kort kan man säga att solpaneler är själva solcellsanläggningen, det vill säga samlingen du sätter upp.

I solpanelen kan du sätta solceller eller solfångare. Båda har som uppgift att samla energi från solen, men skillnaden är att solcellerna omvandlar solenergin till elektricitet, medan solfångarna omvandlar solenergin till värme. För att veta vad som passar ditt hem och dina behov är det enklast att ta kontakt med en certifierad solcellsinstallatör.

Täcker min försäkring solceller och solfångare?

Ja, din villaförsäkring täcker både solceller och solfångare. Det beror på att solceller och solfångare räknas som en elinstallation. Elinstallationer har du skydd för både i vår villaförsäkring och i vår fritidshusförsäkring.

Behöver jag meddela mitt försäkringsbolag att jag installerat solceller?

Nej, du behöver inte anmäla till eller berätta för oss att du har installerat solceller där hemma. Det är ingenting vi tar hänsyn till i din försäkring. Solcellerna räknas som vilken elinstallation som helst och har ingen betydelse för ditt skydd eller det pris du betalar för din försäkring.

solceller på villa

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Normalt sett krävs det inte bygglov om du ska installera solpaneler hemma på ditt eget villatak eller i trädgården, men det kan finnas undantag. Du bör alltid kolla med din kommun vad som gäller i just ditt område för att vara på den säkra sidan – oftast kan du få svar genom ett snabbt telefonsamtal!

Vad gäller för solceller och solfångare som jag har på en annan byggnad?

Om du har flera byggnader på tomten kanske du funderar på om det spelar det någon roll för försäkringen om solcellerna sitter på hustaket, garaget, friggeboden eller någon annanstans. Men det gör det inte. Solcellerna kan sitta var som helst, till och med på ett stativ på marken. Så länge dina solpaneler är avsedda för den eller de byggnader som täcks av din försäkring så är det lugnt.

Om mina solceller är installerade på annan tomt, gäller försäkringen då?

Det går bra att solcellerna är installerade på en annan tomt. Försäkringen gäller ändå. Det viktiga är dock att solcellerna bara producerar el till din bostad eller övriga byggnader som täcks av din försäkring.

Vilka slags skador på solcellerna täcker försäkringen?

Både villaförsäkring och fritidshusförsäkringen täcker samma skador på solceller som på huset eller byggnaderna i sig. Det kan till exempel vara skador från bränder, hagel, storm eller skadegörelse. Försäkringen täcker också skador som uppstått vid installation som lett till att solpanelerna gått sönder av sig själva.

Snöröjning av solceller

Det är vanligt att solcellerna blir skadade om du röjer bort snö från dem. Så var försiktig om du måste skotta bort snö från taket! Solcellerna är avsedda för att klara en viss mängd snö, så om inte snölagret är så tjockt kan du låta det ligga kvar – solljuset kan oftast tränga igenom utan problem. Det räcker om du rengör solpanelerna om det kommer stora mängder snö som ligger kvar.

Vad är det för åldersavdrag på solcellerna?

Åldersavdrag innebär att vi gör ett avdrag på den ersättning du får när dina saker har skadats, baserat på sakernas ålder. Åldersavdraget precis som självrisken är den del av skadekostnaden som du själv får stå för – resten bekostas av försäkringen. För solceller gör vi inga åldersavdrag de första fem åren, därefter gäller 8 % avdrag på värdet per år.Är d​in villa rätt försäkrad om olyckan är framme?