Internationella sanktioner

Internationella sanktioner kan påverka din försäkring

Försäkringen innehåller begränsningar för vår skyldighet att ersätta dig om det skulle exponera oss för eller innebära att vi bryter mot olika typer av sanktioner, förbud eller restriktioner som har utfärdas av FN, EU, Storbritannien eller USA.

Internationella sanktioner kan även göra det svårt för oss att tillhandahålla tjänster som hör till din försäkring. Det kan till exempel innebära att vi kan få svårt att betala dina vårdkostnader eller erbjuda assistans i länder som omfattas av sanktioner. Men om en sådan situation skulle uppstå gör vi naturligtvis allt för att hitta så bra lösningar som möjligt med hänsyn till omständigheterna.

Ett land som berörs av särskilt strikta sanktioner är Iran. Du kan läsa mer om internationella sanktioner på Regeringskansliets webbplats.