Om något händer n​är du är utomlands

​​​​​​​​​​​​​​​​Här hittar du information om vart du kan vända dig om något händer på resan

Om du råkar ut för någonting när du är utomlands finns det vissa saker du behöver göra direkt på plats – och så fort du kommit hem ska du anmäla händelsen till oss. Om du har tillägget Utökad reseförsäkring i din hemförsäkring kan du få ersättning för om du var tvungen att avbryta resan och åka hem i förtid, på grund av händelsen du anmält.​


Få hjälp på plats av SOS International

SOS International hjälper dig med bland annat akuthjälp och rådgivning. Anm​äl din skada digitalt så kommer SOS International att kontakta dig.

SOS International Nitvej6, DK 2000, Fredriksberg

Telefonnummer för Trygg-Hansakunder:+46 771 866 866​
Telefax: +45 70 10 50 56

Anmäl skada onlin​e​

Om något händer med ditt fordon utomlands

Om det händer något utomlands med ett fordon som du har försäkrat hos oss, hjälper vår skadejour till med exempelvis bärgning.

Telefon:+46 771 866 866​

Om du behöver kontakta oss på Trygg-Hansa från utlandet

Trygg-Hansa S106 26, Stockholm Sweden

Telefon:+46 771 11 11 10
Telex: 19887 HansaS​

​Att göra på plats om du blir sjuk eller skadad​

 • Kontakta SOS International för att få akuthjälp och rådgivning.​
 • ​Spara alla kvitton för läkarvård, medicinkostnader och transportkostnader till och från läkaren.
 • Se till att få med dig alla skriftliga läkarintyg från ditt resmål.​
 • Kontakta Försäkringskassan i Sverige.​
 • Kontakta svensk ambassad eller svenskt konsulat vid dödsfall.

Har du tillägget Utökad reseförsäkring?

Då ska du spara bokningsbekräftelsen för att ansöka om ersättning för outnyttjade resekostnader. Bokningsbekräftelsen ska visa resans kostnad, restid och resenärer. Du behöver också ett läkarintyg med diagnos och bestämda datum för ordinerad vila inomhus eller vila och stillhet.​​

När du har kommit hem​

Så fort du har kommit hem ska du anmäla händelsen till oss. Då behöver du även meddela oss ditt kontonummer och clearingnummer.​


Om du blir bestulen, överfallen eller om bagaget inte kommer fram

 • Anmäl till polisen på orten om du blir bestulen, överfallen eller rånad. Kom ihåg att begära intyg!
 • Anmäl till transportföretaget om ditt bagage har kommit på avvägar.

Om du eller din bil skadas i trafiken

Det finns några saker du bör tänka på om olyckan är framme när du bilar utomlands. Om du är i behov av akut hjälp utomlands, till exempel behöver bärgning, kontakta SOS International på +46 771 866 866.​

Om du krockar med ett annat fordon, ska du och den du har krockat med gemensamt fylla i en skriftlig skadeblankett. Ladda ner en skadeblankett på engelska och lägg i bilen.

Ladda ner en skadeblankett på engelska och lägg i bilen

För att du ska få hjälp från din bilförsäkring vid en krock behöver du ta reda på följande:

 • Det andra fordonets registreringsnummer
 • Den andra förarens försäkringsb​olag
 • Namn på föraren av det andra fordonet
 • Namn och kontaktuppgifter till vittnen. Tänk på att medpassagerare inte kan användas som vittnen i alla länder.
 • Foto på din och din motparts bil med skador och registreringsskylt
 • Kopia på polisrapporten från den lokala polismyndigheten.