Reseförsäkring när du är utomlands


När du är utomlands

Om det händer någonting när du är utomlands, kontakta SOS International. De hjälper dig med bland annat akuthjälp och rådgivning.

SOS International Nitvej6, DK 2000, Fredriksberg
Telefon för Trygg-Hansas kunder +46 75 243 65 00 
Telefax  +45 70 10 50 56 
Telegram  SOS-Inter
Telex  Danmark 151 24

Om det händer något med ett fordon som du har försäkrat hos oss, hjälper vår skadejour till med till exempel bärgning.

Telefon akuta bilskador utomlands +46 75 243 65 55


Om du behöver kontakta oss från utlandet:

Trygg-Hansa  S106 26, Stockholm Sweden
Telefon  +46 771 11 11 10
Telex  19887 HansaS


Om något händer eller om du blir sjuk

Om du råkar ut för någonting när du är utomlands ska du direkt göra anmälan till:

Anmäl till polisen på orten om du blir bestulen, överfallen eller rånad. Kom ihåg att begära intyg!Kontakta Försäkringskassan i Sverige om du blir sjuk eller skadas i ett olycksfall.

Så fort du har kommit hem gör du även en anmälan till oss på Trygg-Hansa. Om du har tillägget Utökad reseförsäkring kan du få ersättning om du var tvungen att avbryta resan och åka hem i förtid. Kom ihåg att alltid spara kvitton och begär skriftligt läkarintyg, om du har fått läkarvård.

 

Om du eller din bil skadas i trafiken   

Det finns några saker du bör tänka på om olyckan är framme när du bilar utomlands. Om du är i behov av akut hjälp utomlands, kontakta SOS International på +46 75 243 65 00.

Om du krockar med ett annat fordon, ska du och den du har krockat med gemensamt fylla i en skriftlig skadeblankett. Glöm inte att underteckna blanketten.

Ladda ner skadeblankett på engelska och lägg i bilen.


För att du ska få hjälp från din bilförsäkring vid en krock behöver du ta reda på följande:
Det andra fordonets, motpartens, registreringsnummer
Motpartens försäkringsbolag
Namn på föraren av det andra fordonet   
Namn och kontaktuppgifter till vittnen. Tänk på att medpassagerare inte kan användas som vittne i alla länder.
Foto på din och din motparts bil med skador och registreringsskylt.
Kopia på polisrapporten från den lokala polismyndigheten.