Ansvar och engagemang

​​​​Vårt mål är att bidra i samhället

Trygg-Hansa bidrar i samhället genom vårt sociala engagemang och som arbetsgivare. Vår negativa ​​påverkan på miljö och klimat minskar.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår egen arbetsplats

Medarbetarna på Trygg-Hansa är vår viktigaste resurs och därför  jobbar vi kontinuerligt med att främja hälsa, välmående, jämställdhet och engagemang. Vi har som mål att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland chefer.

Vi arbetar dessutom kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från vår egen verksamhet. År 2024 ska klimatpåverkan från egen verksamhet minskats med 35 procent (jämfört med 2019). Till 2030 ska utsläppen minskas med 55 procent.

Trygg och säker arbetsmiljö​​​

Att vi på Trygg-Hansa har en bra, trygg och säker arbetsmiljö är grundläggande och högt prioriterat. Ingen ska må dåligt på jobbet, ingen ska göra sig illa och ingen ska känna sig otrygg. För att uppnå det behöver vi vara proaktiva, upptäcka risker i tid och åtgärda dem. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en etablerad process för rapportering av arbetsskador och incidenter, och uppföljning.

Det finns arbetsmiljökommittéer på alla kontor där vi har fler än 50 anställda. Kommittéerna fångar upp frågor och förmedlar dem vidare till en central arbetsmiljökommitté som ser till att åtgärder vidtas när det behövs.

Volontärskap och stöd till ideell sektor​

Engagemang är ett viktigt ord för oss på Trygg-Hansa. Det handlar både om vårt engagemang som företag i samhället, och om våra medarbetare. Genom att samarbeta med ideella organisationer kan vi gemensamt skapa mer aktiviteter och uppmärksamhet kring viktiga samhällsfrågor.​ Vårt samarbete med Bris (Barnens Rätt i Samhället), gör det bland annat möjligt för Bris att hålla den nationella stödlinjen öppet dygnet runt. I vårt långa samarbete med SLS (Svenska Livräddningssällskapet) bidrar vi till SLS sommarsimskolor, för att fler barn ska få lära sig att simma och få vattenvana.

Våra medarbetare kan använda två arbetsdagar om året till volontäruppdrag vilket ger dem möjligheter att bidra till något de själva brinner för i form av arbetskraft till ideell sektor.

​​