Hållbar skadehantering

​Hållbar skadehantering

Mål: Skadade produkter, byggnader och bilar hanteras på ett hållbart sätt, och återanvändning eller återvinning ökar.

 
Skadehantering är en central del i vår verksamhet och därmed även för Trygg-Hansas hållbarhetsarbete. 
Genom att hantera skadat gods på ett hållbart sätt och att integrera miljö och klimataspekter vid återuppbyggnad kan vi minska användningen av resurser och bidra till en cirkulär ekonomi. 
Vi arbetar kontinuerligt för att integrera miljö- och klimatansvar i vår skaderegleringsprocess, till exempel: 

 

Stenskott på bilrutor repareras på plats – det minskar både koldioxidutsläpp och kundens väntetid att inte behöva åka långt till en verkstad. vid fönsterskador erbjuder vi kunderna en gratis fönsterkontroll, där de kan se hur mycket energi som sparas om de byter till energisnåla fönster.

vid vattenskador i en byggnad använder vi energieffektiva avfuktare som dessutom kan läsas på distans. Det innebär att vi inte i onödan producerar koldioxid genom att köra ut till kunden för att läsa av avfuktaren.

Integrering av  hållbarhetsaspekter i skaderegleringsprocessen kräver samarbete med ett stort antal leverantörer, bilverkstäder, byggfirmor etc. Genom dialog med våra leverantörer har vi möjlighet att gemensamt minska såväl miljöpåverkan som resursanvändning. 
Vår uppförandekod ställer krav på våra underleverantörer, bland annat hur de omhändertar miljöfrågor, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Syftet är att de varor och tjänster som används i vår skadehantering till exempel av bilverkstäder, ska vara miljösmarta och ta ansvar i sociala hållbarhetsfrågor.