Tillsammans med Trygg-Hansa

Vår kultur bygger på tillit, ansvar och utveckling

Vi tror att tillit och frihet under ansvar motiverar din nyfikenhet och mod att bryta ny mark. Du får kollegor och ledare som betonar både välmående och utveckling. Hos oss upplever du en kultur som bygger på självledarskap, tillit och personligt ansvarstagande.

På Trygg-Hansa ska vi ha en företagskultur som värnar om rätt beteende för alla medarbetare. För att nå dit är det viktigt att vi är överens och tydliga med vår värdegrund som sätter ramarna för allt från hur vi arbetar tillsammans, till vilket värde vi skapar för våra kunder.

Vi bygger vår kultur på våra tre kännetecken och som inspirerar oss i allt vi gör:

  • Vi skapar utveckling
  • Vi visar tillit
  • Vi tar ansvar

Jag är stolt och tacksam över att jobba på Trygg-Hansa och utvecklas tillsammans med våra kunder. Det är dessutom ett privilegium att vara en del av ett gäng drivna och positiva kollegor. Tillsammans tar vi ansvar för att våra kunder ska känna sig trygga i alla olika livssituationer.

Mika, Säljare Företagsmarknad

Inkludering & mångfald

Inkludering och mångfald är en del av vårt DNA på Trygg-Hansa. Det handlar om att skapa ett arbetsklimat där vi alla kan vara oss själva och använda vår fulla potential. En trygg arbetsplats ger oss möjligheten att skapa den bästa kundupplevelsen och bli det mest innovativa försäkringsbolaget.

Hur man är framgångsrik i sin roll

Det ska vara tydligt för varje medarbetare vad som förväntas. Vi har starkt fokus på ledarskap och medarbetarskap genom att använda oss av ”nyckelbeteenden” för ledare och medarbetare. Nyckelbeteendena gör det möjligt för våra medarbetare att vara starka självledare, ansvariga för sin egen utveckling och sitt lärande. Samarbete ökar med gemensamt syfte, kännetecken och nyckelbeteenden.

Ledarskap och självledarskap

Alla våra ledare inom koncernen genomgår ett gemensamt ledarskapsprogram som är byggt på våra kännetecken och nyckelbeteenden. För oss är det också viktigt att ge liknande förutsättningar till alla medarbetare, det vill säga en tydlighet kring vad som förväntas av dig. Här är det vi kallar för självledarskap centralt.

Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig

Vi strävar hela tiden efter att skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare. Som ett led i det genomför vi årligen en medarbetarundersökning och uppmuntrar en öppen dialog så att vi tillsammans kan bli bättre. När vi trivs på jobbet, blir vi också bättre för våra kunder.Hitta lediga tjänster hos oss