Om Trygg-Hansa

​​​​​​​​Om företaget

Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och har i dag runt 1300 medarbetare på 20 orter i Sverige. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg‑Hansa finns där i vått och torrt.

I den bästa av världar så inträffar inte några olyckor eller skador. Därför jobbar vi kontinuerligt för att förebygga dem, både i det lilla och det stora. Läs mer om några av våra initiativ för att förebygga skador och olyckor under CSR/Vårt samhällsansvar

Trygg-Hansa Försäkring filial

Fleminggatan 18 SE-106 26 Stockholm
Bolagsverkets organisationsnummer: 516404-4405
Filial till Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C
Säte Frederiksberg Erhvervsstyrelsen CVR 10529638
En del av RSA Group


Våra försäkringar

Privatförsäkring
Företagsförsäkring
Sjuk- och olycksfall
Trygga firman
Gravid
Bil- och övriga fordon
Barn
Sjuk- och olycksfalls, rehab
Hem
Tjänsteresa
Fritidshus
Resa
Båt-, bil-och övriga fordon
Djur


​Vår process för produktgodkännande

​​Här kan du läsa mer om vår process för produktgodkännande och om målgrupperna för våra försäkringsprodukter inom Privat och Företag.

Privatförsäkring​

Företagsförsäkring