Om Trygg-Hansa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om oss​​​

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg​‑​koncernen som är Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Den 1 april 2022 bildade vi ett gemensamt bolag med Moderna Försäkringar under varumärket Trygg-Hansa. Tillsammans ger vi människor och företag trygghet att leva och verka fullt ut.

Trygg-Hansa Försäkring filial

Trygg-Hansa Försäkring filial 106 26 ​Stockholm
Bolagsverket org.nr 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S
Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666
Klausdalsbrovej 601 DK-2750 Ballerup Danmark

Organisation Trygg-Hansa Försäkring filial org. nr: 516403-8662

​Ansvarig tillsynsmyndighet

Danska Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för Trygg-Hansa men vi står även under tillsyn av svenska Fina​nsinspektionen​, och Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för vår marknadsföring.​

Här hittar du kontaktuppgifter till de svenska tillsynsmyndigheterna:
Finansinspektionen
Konsumentverket

Koncernledning

Här hittar du information om Trygs koncernledning.​

Läs mer om Trygs koncernledning här​​​​

Finansiell information

Här kan du ladda ned årsredovisningar och rapporter från Trygg-Hansa/Tryg och Holmia.

Läs mer och ladda ner

​​​​​Våra varumärken

I Sverige bedriver vi försäkringsverksamhet under varumärkena:

Vi har även Holmia Liv som är försäkringsgivare för livförsäkringar och Moderna Livförsäkringar som är försäkringsgivare för försäkringsprodukter med lång avtalstid.

​​​Trygg-Hansa genom tiderna

Trygg-Hansa har anor från1828. Den nuvarande företagsstrukturen kom till 2021, då företaget blev ett helägt dotterbolag till danska Tryg.


  • 1954 – Trygg-Hansa skänker den första livbojen
  • 1971 – Trygg-Hansa bildas efter ett antal fusioner
  • 1976 – Trygg-Hansa-huset, som idag är K-märkt, byggs på Fleminggatan i Stockholm. Huset är ritat av Anders Tengbom och Stefan Salamon
  • 1997 – SEB köper Trygg-Hansa
  • 1999 – SEB säljer Trygg-Hansa till danska Codan

  • 2001 – Trygg-Hansa köper Folksams företagsverksamhet
  • 2007 – Trygg-Hansa/Codan blir helägt dotterbolag till RSA
  • 2015 – Trygg-Hansa och Codan fusioneras. Tillsammans bildar vi en stark skandinavisk enhet - Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa.
  • 2020 – Den skandinaviska försäkringskoncernen Tryg lägger ett bud på RSA ​som äger bland annat Trygg-Hansa och norska Codan.
  • 2021 – Trygs köp av Trygg-Hansa och norska Codan realiseras den 1 juni.

Våra försäkringar​​

Privat​

Bil och lätt lastbil

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

 

Sjuk- och olycksfall

Läs mer och​​ teckna försäkring.

 

Gravid​

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

 

Barn

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

 

Hem

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

 

Fritidshus

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

 

Resa

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

 

MC, båt ​& övriga fordon​

Läs mer och​​ teckna försäkring​.

​ ​
 

Djur

Läs mer och​​ teckna försäkring​.


Föret​ag

 

Företagsförsäkring

Läs mer och teckna försäkring.

 

Bil och övriga fordon

Läs mer och teckna försäkring.

 

Sjuk- och olycksfall

Läs mer och teckna försäkring.

 

Transport

Välj den försäkring som passar din bil bäst.

 

Tjänsteresa

Läs mer och teckna försäkring.

 

Cyberförsäkring

Läs mer och teckna försäkring

Vår process för produktgodkännande

​​Här kan du läsa mer om vår process för produktgodkännande och om målgrupperna för våra försäkringsprodukter inom Privat och Företag.