Organisation

​​​​​​Organisation

Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Codan Forsikring och Trygg-Hansa bildar tillsammans Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa som i sin tur ägs av den internationella försäkringskoncernen RSA.  

Varumärken

I Sverige bedriver vi försäkringsverksamhet under varumärkena Trygg-Hansa, Aktsam (som främst säljer bilförsäkring) och Sveland. I Norge bedrivs verksamheten som Codan Forsikring. I Danmark har vi varumärkena Codan Forsikring,och PrivatSikring . Vi har även en nordisk marindivision, Codan Marine.

Organisationsnummer

Organisation Trygg-Hansa Försäkring filial org. nr: 516404-4405 Styrelsens säte Frederiksberg

Ansvarig tillsynsmyndighet

Danska Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för
Trygg-Hansa. Vi står även under svenska Finansinspektionens tillsyn, och Konsumentverket är tillsynsmyndighet för vår marknadsföring.

Här hittar du kontaktuppgifter till de svenska tillsynsmyndigheterna:
Finansinspektionen
Konsumentverket

Koncernledningen

 

Group CEO Codan Trygg-Hansa - Ken Norgrove 

 

Managing Director SE -  Mats Dahlquist 

 

Managing Director DK -Scott Ørmen

 

Managing Director NO - Stefan Langva

 

CFO - Henrik Hvid

 

CIO  - Lars André

 

Chief Underwriting Officer - Mikael Kärrsten  

 

Chief Risk Officer - Camilla Grimstad

 

HR Director - Eva Boström

 

Legal Director - Vivian Lund

 

Regional Chief Auditor - Stina Kjellström