Söndag 26/9 mellan 04-16 uppdaterar vi våra system. Under denna tid kan det tidvis vara problem att teckna en fordon​sförsäkring.​

Organisation

​​​​​​​​Organisation

Trygg-Hansa är en del av det danska försäkringsbolaget Codan Forsikring som är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag. Codan Forsikring och Trygg-Hansa bildar tillsammans Försäkringsgruppen Codan/Trygg‑​Hansa.

Varumärken

I Sverige bedriver vi försäkringsverksamhet under varumärkena Trygg-Hansa och​​ ​Aktsam (som främst säljer bilförsäkring)​. I Norge bedrivs verksamheten som Codan Forsikring. I Danmark har vi varumärkena Codan Forsikring och PrivatSikring. Vi har även en nordisk marindivision, Codan Marine.

Ansvarig tillsynsmyndighet

Danska Finanstilsynet är ansvarig tillsynsmyndighet för Trygg-Hansa. Vi står även under svenska Finansinspektionens tillsyn, och Konsumentverket är tillsynsmyndighet för vår marknadsföring.

Här hittar du kontaktuppgifter till de svenska tillsynsmyndigheterna:
Finansinspektionen
Konsumentverket

Organisationsnummer

Organisation Trygg-Hansa Försäkring filial org. nr: 516404-4405 Styrelsens säte Frederiksberg

Koncernledningen

Group CEO Codan Trygg-Hansa - Ken Norgrove

Managing Director SE - Mats Dahlquist

Managing Director DK - Christian Baltzer

Managing Director NO - Stefan Langva

CFO - Gavin Wilkinson

CIO - Jenny Larsson (fr.o.m.​ 2020-10-12)​

Chief Underwriting Officer - Mikael Kärrsten

Chief Risk Officer - Camilla Grimstad

HR Director - Eva Boström

Legal Director - Vivian Lund

Regional Chief Auditor - Stina Kjellström

Ok, jag förstår