Vår historia

Vår historia

Trygg-Hansa har anor från1828. Den nuvarande företagsstrukturen kom till 1999, då företaget blev ett helägt dotterbolag till danska Codan. Därmed blev Trygg-Hansa en del av den globala försäkringskoncernen RSA som är börsnoterad i London

1954

Trygg-Hansa skänker den första livbojen

1971

Trygg-Hansa bildas efter ett antal fusioner

1976

Trygg-Hansa-huset, som  idag är K-märkt, byggs på Fleminggatan i Stockholm. Huset är ritat av arkitekterna Anders Tengbom och Stefan Salamon

1997

SEB köper Trygg-Hansa

1999

SEB säljer Trygg-Hansa till danska Codan

2001

Trygg-Hansa köper Folksams företagsverksamhet

2007

Trygg-Hansa/Codan blir helägt dotterbolag till RSA

2015

Trygg-Hansa och Codan fusioneras. Tillsammans bildar vi en stark skandinavisk enhet - Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa.