Ok, jag förstår

Vår historia

Trygg-Hansa genom tiderna

Trygg-Hansa har anor från1828. Den nuvarande företagsstrukturen kom till 1999, då företaget blev ett helägt dotterbolag till danska Codan. Därmed blev Trygg-Hansa en del av den globala försäkringskoncernen RSA som är börsnoterad i London.


  • 1954 – Trygg-Hansa skänker den första livbojen
  • 1971 – Trygg-Hansa bildas efter ett antal fusioner
  • 1976 – Trygg-Hansa-huset, som idag är K-märkt, byggs på Fleminggatan i Stockholm. Huset är ritat av Anders Tengbom och Stefan Salamon
  • 1997 – SEB köper Trygg-Hansa
  • 1999 – SEB säljer Trygg-Hansa till danska Codan
  • 2001 – Trygg-Hansa köper Folksams företagsverksamhet
  • 2007 – Trygg-Hansa/Codan blir helägt dotterbolag till RSA
  • 2015 – Trygg-Hansa och Codan fusioneras. Tillsammans bildar vi en stark skandinavisk enhet - Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa.