Ansvarsskydd

Ansvarsskydd

Ansvarsskydd, eller ansvarsförsäkring, skyddar dig som försäkringtagare vid skadeståndskrav från motparten i samband med en skada eller en olycka. Vid sådana tillfällen hjälper anvarsskydd bland annat med utredning, förhandling och beviljat skadestånd.

Ansvarsskydd ingår i flera av Trygg-Hansas försäkringar.