Livbojsbeställning

​​​Beställ en livboj - Kommuner, företag, klubbar och föreningar

Vi skänker livbojar till kommuner, båtklubbar, företag och organisationer som har koppling till vatten och säkerhet.

Livbojen ska placeras så att den kommer allmänheten till nytta, exempelvis vid allmän badplats, båtplats eller hamn. Du som innehavare av livboj ansvarar för att den och linan är hela och fungerar. Kontrollera livbojslinan varje höst och vår och byt ut den om det behövs


Att ha livboj

Du som innehavare ansvarar sedan för att livboj och lina är hela och fungerar.

Kontrollera livbojslinan varje höst och vår och byt ut den om det behövs. Kontakta Fristad Plast.

Fakta om livbojen:

  • Livbojens flytkraft håller för två personer
  • Bojen levereras med en kastlina som är 25 meter
  • Linbehållaren är vit för att linan inte ska skadas av solen
  • Tillverkningsår finns angivet på livbojen och på linbehållarens etikett
  • Beställaren kan få föreningens eller kommunens namn i det övre vita fältet på livbojen
  • Vikt: 2,5 kilo
  • Ytterdiameter: 73 cm

Beställa livboj

Priser
Livboj inklusive kastlina: 0 kronor
- egen märkning : 0 kronor
- livbojshållare för stolpe: 0  kronor 


Livbojarna skickas med paket. ​Frakten är kostnadsfri.Beställ livboj