Sponsring

Vår sponsring

Trygg-Hansas sponsring - aktiva samarbeten som ger mervärde för alla inblandade parter.

För Trygg-Hansa är sponsring en viktig del i marknadsföringen. Trygg-Hansas sponsring ska alltid ses som aktiva samarbeten som ger mervärde för alla inblandade parter.

Vad ska sponsringen bidra med?

I första hand ska sponsringen bidra till att stärka relationen till viktiga målgrupper, levandegöra Trygg-Hansas varumärke och sprida kunskap.

Viktiga fokusområden:

De tre områden som Trygg-Hansa fokuserar sina sponsringsinsatser på är Barn, Hälsa och Säkerhet. Inom dessa områden har vi valt att arbeta med projekt som ger Trygg-Hansa en plattform för möten med viktiga målgrupper samt en nationell mental närvaro.

Utifrån den plattformen kan Trygg-Hansa med engagemang och ansvarstagande sprida kunskap och skadeförebyggande budskap som inspirerar till aktiviteter som minskar antal skador och olycksfall.

Om du har frågor gällande sponsring går det bra att maila dem till: sponsring@trygghansa.se