Sponsring

Vår sponsring

Trygg-Hansas sponsring sker alltid genom aktiva samarbeten som ger mervärde för alla inblandade parter. 

De tre områden som vi fokuserar på är Barn, Hälsa och Säkerhet. Inom dessa områden har vi valt att arbeta med projekt som ger oss en plattform för möten med viktiga målgrupper på nationell basis.