Beställ en livboj

Beställ en livboj - Kommuner, företag, klubbar och föreningar

Vi skänker livbojar till kommuner, båtklubbar, företag och organisationer som har koppling till vatten och säkerhet. Livbojen ska placeras så att den kommer allmänheten till nytta, exempelvis vid allmän badplats, båtplats eller hamn.

Du som innehavare av livboj ansvarar för att den och linan är hela och fungerar. Kontrollera livbojslinan varje höst och vår och byt ut den om det behövs

Fakta om Trygg-Hansas livboj

Livbojens flytkraft håller för två personerBojen levereras med en kastlina som är 25 meterLinbehållaren är vit för att linan inte ska skadas av solenTillverkningsår finns angivet på livbojen och på linbehållarens etikettBeställaren kan få föreningens eller kommunens namn i det övre vita fältet på livbojenVikt: 2,5 kgYtterdiameter: 73 cm

Pris: 
Livboj inklusive kastlina0 kronor
Egen märkning (ytterligare boj med samma text, 44 kr st)169 kronor
Livbojshållare för stolpe0 kronor

Priset är inklusive moms.

Kostnader för frakt tillkommer enligt följande:
1 livboj 165 kr
2-3 livbojar 201 kr
>3 livbojar Fraktkostnad beräknas för antalet livbojar och vilket postnummer

Beställ livboj