Upp till 20 procent i samlingsrabatt – så funkar det:

När du samlar dina försäkringar hos oss får du rabatt på premien. Ju fler försäkringar, desto högre rabatt. Med fem eller fler försäkringar hos oss kan du spara 20 procent! Testa själv!

Samla dina försäkringar hos oss - det kan löna sig

Här ger vi svaren på de vanligaste frågorna om samlingsrabatten. Har du andra frågor? Välkommen att kontakta oss!

Vanliga frågor

Räknas rabatten på hela hushållet?

Ja, om ni är flera i hushållet ser vi hur många försäkringar ni har totalt och räknar ut er totala samlingsrabatt. Ni får sedan samma rabatt på alla försäkringar som samlingsrabatten gäller för. Kontakta oss gärna om du är osäker på om du får rätt rabatt.

Hur vet jag att jag får samlingsrabatt?

På din faktura och ditt försäkringsbrev kan du läsa hur mycket samlingsrabatt du får. Rabatten dras direkt från din premie när du betalar den.

Får jag rabatt för ALLA försäkringar?

Du får rabatt på de flesta av dina försäkringar, men vi gör några undantag. Bland annat får du inte rabatt på personförsäkringar, dvs. sjuk-, sjukvårds- och olycksfallsförsäkringar. Däremot räknas dessa försäkringar in i det totala antalet försäkringar, och de kan därför höja rabatten på dina andra försäkringar.

Jag har fler än fem försäkringar hos er, men får ändå inte 20 procents rabatt. Varför?

Det beror på vilka försäkringar du har, eftersom vissa mindre försäkringar inte påverkar samlingsrabatten. Dit hör försäkringar för andra fordon än bil och lätt lastbil, till exempel båt, motorcykel och husvagn.

Vad behöver jag göra för att få rabatt?

Ingenting, förutom att samla dina försäkringar hos oss. Rabatten räknas ut och dras automatiskt, så du behöver inte anmäla något till oss.

 

Elena och Mark får 15 procents rabatt – läs deras historia

Elena och Mark försäkrade först sitt radhus och sin bil. De fick då en samlingsrabatt på 5 procent, och rabatten drogs på båda försäkringarna.

Elena skaffade sedan en motorcykel, som hon också försäkrade hos Trygg-Hansa. Motorcykelförsäkringen ingår inte i de försäkringar som ger samlingsrabatt och höjde därför inte rabatten. Däremot blev även den försäkringen 5 procent billigare.

Efter något år köpte paret en sommarstuga och tecknade en fritidshusförsäkring. Då hade de tre försäkringar som gav samlingsrabatt, så rabatten höjdes till 10 procent.

Nyligen fick Elena och Mark barn, och de har nu tecknat ännu en försäkring: en barnförsäkring. De får inte rabatt på själva barnförsäkringen, eftersom den är en personförsäkring. Däremot höjs samlingsrabatten igen för de andra försäkringarna.

Elena och Mark får nu 15 procents rabatt på de flesta av försäkringarna – för radhuset, bilen, motorcykeln och fritidshuset – tack vare att de har samlat sina försäkringar hos Trygg-Hansa.