1Välj försäkring

2Teckna försäkring

3Tecknad försäkring

Vänligen vänta, vi behandlar dina uppgifter.

1. Välj försäkring

De flesta av våra kunder väljer Gravidförsäkring Extra. Det är en omfattande försäkring som skyddar både föräldrarna och barnet under graviditeten.

​ Gravidförsäkring Gratis ger er ett mer begränsat grundskydd.
Teckna en Gravidförsäkring Extra och få summan avdragen på första årets premie när du tecknar vår barnförsäkring!
hint
Gravidförsäkring Extra är vår klart bästa gravidförsäkring.
Vårt bästa skydd
Ersättning efter missfall, om barnet blir inlagt på sjukhus och mycket annat som kan hända dig eller barnet.
Skydd för barnet - gäller från graviditetsvecka 23 (22+0)
Livförsäkring
Vi betalar ut ett engångsbelopp vid dödsfall, om det sker under den tid som försäkringen gäller.
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
Ert barn får ersättning om ett olycksfall leder till en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Medicinsk invaliditet vid sjukdom
Vi betalar ut ett engångsbelopp om en sjukdom, förlossningsskada eller för tidig födsel leder till att barnet får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Det finns diagnoser som inte ersätts, läs mer i förköpsinformationen.
Sjukhusvistelse
Om ert barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst tre dagar får ni ersättning för sjukhusvistelsen.
Vissa diagnoser
Vi betalar ut ett engångsbelopp vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar, direkt när barnet har fått diagnosen. Se förköpsinformationen om vilka diagnoser som ingår.
Ersättning vid vårdbidrag
Ni får en månadsersättning i upp till tre år, om Försäkringskassan beviljar omvårdnadsbidrag för barnet på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen.
Ersättningen uppgår till max 48 000 kr per år.
Det finns diagnoser som inte ersätts, läs mer i förköpsinformationen.
Ärr
Ert barn får ett engångsbelopp för ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling. Bedömningen av ärret kan göras tidigast efter ett år.
Det finns diagnoser som inte ersätts, läs mer i förköpsinformationen.
Skydd för er föräldrar - gäller från graviditetsvecka 16 (15+0)
Kristerapi
Ni som föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion på grund av att - ert barn föds eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbildning eller skada - ert barn eller du som är gravid drabbas av en komplikation under förlossningen - en nära anhörig dör.
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att någon av er föräldrar får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Livförsäkring
Vi betalar ut ett engångsbelopp om någon av föräldrarna skulle avlida under den tid som försäkringen gäller.
Skydd för dig som är gravid - gäller från graviditetsvecka 16 (15+0)
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
Om du som är gravid blir inskriven på sjukhus i minst tre dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för din sjukhusvistelse. Du kan få denna ersättning till och med dagen före förlossningen.
Komplikationer under graviditeten
Du som är gravid får ersättning om du drabbas av missfall eller havandeskapsförgiftning. Se förköpsinformationen för mer information.
Komplikationer vid förlossningen
Du som är gravid får ersättning om du t.ex. drabbas av akut kejsarsnitt, svåra bristningar under förlossningen eller stor blodförlust.
Se förköpsinformationen för mer information.
Kostnadsfritt grundskydd.
Välj Extra för en bättre försäkring.
Ett mindre grundskydd
Alla delar i Gravidförsäkring Gratis ingår i Gravidförsäkring Extra
Skydd för barnet - gäller från graviditetsvecka 23 (22+0)
Livförsäkring
Vi betalar ut ett engångsbelopp vid dödsfall, om det sker under den tid som försäkringen gäller.
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
Ert barn får ersättning om ett olycksfall leder till en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Skydd för er föräldrar - gäller från graviditetsvecka 16 (15+0)
Kristerapi
Ni som föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion på grund av att - ert barn föds eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbildning eller skada - ert barn eller du som är gravid drabbas av en komplikation under förlossningen - en nära anhörig dör.
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att någon av er föräldrar får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Livförsäkring
Vi betalar ut ett engångsbelopp om någon av föräldrarna skulle avlida under den tid som försäkringen gäller.

hint
Den gravidas personnummer
hint
Beräknat födelsedatum

Om dig
Personuppgifter visas från steg 2.
Kostnad för din försäkring

Visas från steg 2.

Gå vidare

Genom att klicka på knappen bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av Trygg‑Hansas information om behandling av personuppgifter.

När du tecknar en försäkring här får du ett automatiskt pris och innehållsförslag från våra system.