1Välj omfattning 2Teckna försäkring 3Tecknad försäkring

Vänligen vänta, vi behandlar dina uppgifter.

Steg 1 av 3

1. Välj omfattning

När man väntar barn är försäkringar inte det första man tänker på, men det kan vara en trygghet att ha en försäkring om olyckan skulle vara framme.

Försäkringen består av ett grundskydd Gravidförsäkring Gratis och tillägget Gravidförsäkring Extra, som ger ett mer omfattande skydd.

Teckna en Gravidförsäkring Extra och få summan avdragen på första årets premie när du tecknar vår barnförsäkring!

Gravidförsäkring

​Skydd för barnet
Livbelopp
Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall
Skydd för dig som är gravid och din partner
Livbelopp
Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall
Kris
Ingår alltid
0 kr
hint
​Skydd för barnet
Månadsersättning
Sjukhusvistelse
Vanprydande ärr
Merkostnader vid olycksfall
Hjälpmedel vid olycksfall
Läke- och resekostnader vid olycksfall
Händelseförsäkring
Nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom
Skydd för dig som är gravid
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
Komplikationer vid graviditet och förlossning
Engångskostnad
1 195 kr.

hint
Den gravidas personnummer
hint
Beräknat födelsedatum

Gå vidare

​​Genom att klicka på ”Gå vidare” visar jag att jag samtycker till Trygg-Hansas rutiner och villkor för behandling av personuppgifter.