​Strikt ansvar för hund

Som hundägare har du strikt ansvar vilket innebär att du kan bli skadeståndsskyldig om hunden orsakar skada på en annan person, ett djur eller egendom. Vid sådana tillfällen är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring.

Vad innebär strikt ansvar för hundägare?

Om en hund har orsakat en skada så har hundägaren, eller den som har hand om hunden, strikt ansvar. Det innebär att man är skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Det spelar ingen roll om din hund bet en annan hund, bet ihjäl en katt eller bet ett barn, du som ägare är fortfarande ansvarig. Om det är flera hundar i en situation kan det givetvis bli en diskussion om vem som gjort vad, men generellt är det ägaren till den hund som orsakar skada, till exempel biter en annan hund, som blir skadeståndsskyldig.

När det händer olyckor med hundar i trafiken blir situationen något speciell. Som bilist har man också ett slags strikt ansvar. Om en hund springer okontrollerat ut på en väg så att en olycka inträffar brukar skadeståndet ofta jämkas, det vill säga minskas eller utebli.

Min hund har bitit en annan hund – vad gör jag?

Om din hund skadar en annan hund är du ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår med anledning av skadan. Det spelar alltså ingen roll om du hade din hund kopplad eller inte, inte heller om den andra hunden var lös och tog sig in i din trädgård där din hund befann sig.

Om den här situationen uppstår kan du ansöka om ersättning från din hemförsäkring som innehåller ansvarsförsäkring. Du själv står för självrisken för ansvarsskador i din hemförsäkring. Eventuella skador på din egen hund ersätts från din hundförsäkring.

 
 
 

Hundägare bör ha en ansvarsförsäkring

Är du hundägare är det alltså extra viktigt att du har en ansvarsförsäkring. Det spelar ingen roll om din hund är liten eller stor. Ansvarsförsäkring ingår i hem- eller villaförsäkring.

Du får hjälp med utredning av om du är skadeståndsskyldig, förhandling med den som kräver dig på skadestånd och eventuella rättegångskostnader. Slutligen kan försäkringen ersätta dig för skadeståndet om du blir skyldig att betala.

Måste jag ha hunden kopplad?

Att ha hunden kopplad är ett bra sätt att undvika otrevliga hundmöten och hundslagsmål. Att du själv tar ansvar och har hunden kopplad påverkar inte andra hundägare, men då har du gjort vad du kan för att undvika oönskade situationer. Du följer dessutom de regler som finns. Ett annat sätt att undvika hundslagsmål är att undvika miljöer där många främmande hundar möts, som till exempel hundrastgårdar.

Regler kring koppeltvång och hundförbud kan variera från kommun till kommun och det är ditt ansvar som hundägare att känna till vad som gäller. Ofta kan du hitta den information du behöver på kommunens hemsida eller genom att kontakta dem. I vissa områden råder alltid koppeltvång, till exempel i nationalparker och i naturreservat.

Det finns undantag för hundar i samband med jakt och spårning eller hundar som vallar. Länsstyrelsen kan också ge undantag för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hunden hållas under sådan uppsikt att den inte kan springa lös i områden där det finns vilda djur. Lagen säger inte att hunden måste vara kopplad, men du måste ha kontroll på hunden som om den hade ett koppel på sig.

 
 
 
 

Har din hund skadat sig?

Här hittar du kontaktinformation till Djurens vårdguide, rådgivning inför veterinärbesök
och information kring hur du anmäler en skada.

Om ditt djur har skadat sig​​