Båtförsäkring

För dig som har Trygg-Hansas båtförsäkring

Här hittar du information om vad som ingår i försäkringen och hur du anmäler en skada. Om du inte har Trygg-Hansas båtförsäkring idag men vill teckna en​, är du välkommen till våra vänner på Atlantica.

​Du vänder dig till oss

Om du har Trygg-Hansas båtförsäkring är det fortsatt till oss på Trygg-Hansa som du vänder dig med frågor och om du vill ändra något i din försäkring. Det är också till oss som du anmäler en skada.

Atlantica – en del av Trygg-Hansa

Atlantica har försäkringar för hela ditt båtliv och det är dit du vänder dig om du vill teckna en ny försäkring för din motorbåt, segelbåt eller vattenskoter. Hos Atlantica får du personlig service, stöd och råd för ett smidigt, roligt och säkert båtliv.

Det här ingår i Trygg-Hansas båtförsäkring

Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

GrundskyddHalvHel
​Brand
 
Du kan få ersättning om båten skadas av blixtnedslag, explosion eller eld som kommit lös.​
  
 
  
 
Stöld och skadegörelse
 
Du kan få ersättning om båten blir stulen, skadas när någon försöker stjäla den och vid skadegörelse.
  
 
  
 
Sjösättning, upptagning och transport​
 
Du kan få ersättning för skador som orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse när båten är på land, sjösätts, tas upp och transporteras.
  
 
  
 
Krisförsäkring
 
Om du drabbas av en krisreaktion får du upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller psykolog som vi hänvisar dig till.
  
 
  
 
Ansvarsförsäkring​
 
Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du som privatperson i egenskap av ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten krävs på skadestånd. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver skadestånd och för din talan vid en eventuell rättegång. Högsta ersättning är 10 miljoner kronor.
  
 
  
 
Rättsskydd​
 
Rättsskydd hjälper dig om du som privatperson hamnar i en rättstvist i egenskap av ägare, förare eller brukare av den försäkrade båten. Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader om du hamnar i en tvist med någon på grund av en kollision eller vid reparation, köp eller försäljning av din båt. Tvisten ska kunna prövas av dispaschör eller allmän domstol. Vi ersätter även motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är 250 000 kr
  
 
  
 
Sjöskada
 
Du kan få ersättning för skador som direkt orsakas av grundstötning, sammanstötning,
strandning, kantring eller av någon annan plötslig, oförutsedd och utifrån kommande händelse.
Du kan också få ersättning för bogsering om båten får en skada som ersätts av försäkringen.
 
  
 
Assistans
 
Assistans hjälper dig vid plötsliga och oförutsedda händelser, till exempel motorhaveri,
oväntade bränslestopp eller om båten sliter sig och driver ute i en farled.
 
  
 
Maskinskada​
 
Du kan få ersättning vid skador på båtens motor för framdrivning eller på drev och backslag
om skadan orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.
 
  
 


Utökad båtförsäkring

Om du har tillägget Utökad båtförsäkring ingår även det här i din försäkring. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
​​

Allt som ingår i tillägget Utökad båtförsäkring
Drulle​
 

Du kan få ersättning om dina saker skadas eller förloras genom en plötslig och oförutsedd händelse.

Till exempel att någon spiller kaffe på dynorna eller tappar utombordsmotorn i vattnet när den hängs
av på hösten. Högsta ersättning är 50 000 kronor.

  
 
Utökat​ egendomsskydd
 

Momentet i tillägget höjer högsta ersättningen för lös egendom från 10 000 till 50 000 kronor.​​

  
 
Utökat giltighetsområde
 

Momentet gör att försäkringen även gäller i Nordsjön och Engelska kanalen, Storbritannien, Irland,
Tyskland, Belgien, Holland och Frankrike (norr om 48° N och ost om 11° E) och dessa länders territorialvatten. Shetlands-, Orkney- och Färöarna samt kanaler och sjöar i Europa.

  
 
Privat uthyrning
 

Momentet Privat uthyrning kan ersätta skador som inträffar när du hyr ut din båt privat.

  
 
Utökat ansvarsbelopp vid kappsegling
 

Utökat ansvarsbelopp vid kappsegling höjer det högsta ansvarsbeloppet vid kappsegling till
30 miljoner kronor.

  
 
Utökad maskinskada
 

Utökad maskinskada förlänger skyddet för maskinskador med 5 år, så att det gäller för motorer som
är upp till 10 år gamla.​

  
 
​​​ 
​​ 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du ska anmäla en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

​Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt
​ på Mina sidor.​

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här för full koll på din försäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.​