​​​​​​​​​Råttor och möss

Problem med råttor och möss uppstår inte bara i storstäder. Även i villaområden förekommer dessa skadedjur flitigt, särskilt brunråttan. Här får du tips på hur du upptäcker råttor och möss och hur du blir av med dem.

Hur upptäcker man råttor och möss?

Det är ganska enkelt att få syn på råttor och möss, även om det inte handlar om världens största råtta. Men ibland kan dessa skadedjur vara både små och snabba. Det enklaste sättet att upptäcka dem är oftast inte att se själva djuren, utan deras spår. Råttbajs är lätt att hitta. Det ser ut som små kärnor och sprider dålig lukt i hemmet, särskilt i källare. Om du har råttor eller möss hemma kan du även se spår av gnagmärken på dörrar eller väggar.

Hur blir jag av med råttorna och mössen?

Om du har stora problem med många råttor och möss, kontakta vår partner Rentokil De hjälper dig med rådgivning och sanering. Här kan du läsa mer om sanering av skadedjur som till exempel råttor. Det är viktigt att du får bort gnagarna, så att de inte biter sönder elkablar eller väggar och du får ännu större skador hemma.

Råtta i hemmiljö

Ta hjälp av en råttfälla, musfälla eller musskrämma​​​

Om råttorna och mössen är lite färre och du inte behöver sanering kan du använda dig av råttfällor, musfällor och olika musskrämmor. Det är fullt tillåtet och det finns massor av olika rått- och musfällor, både manuella och elektriska, som du kan placera ut hemma.

Tänk på att placera fällorna på en plats där du har sett spår som till exempel råttbajs och musspillning. Det bästa betet att ladda råttfällorna med är något fett och kletigt, som jordnötssmör eller leverpastej. Du kan gärna placera ut flera stycken råttfällor samtidigt.​Få bort möss i väggarna

Hör du små krafsande eller nafsande ljud inifrån väggarna? Då kan du ha problem med möss som har bosatt sig därinne. Mössen älskar att gräva små gångar innanför väggarna, till exempel i isoleringen, för att ta sig fram. Kontakta vår partner Rentokil, de är vana att hjälpa till med sanering av råttor och möss som tagit sig in emellan väggarna, eller möss som bosatt sig på vinden.

Täcker hemförsäkringen angrepp av råttor och möss?

Du har skydd för gnagare som råttor och möss i både villaförsäkringen och fritidshusförsäkringen. Om du har en hyresrätts- eller bostadsrättsförsäkring men har fått problem med gnagare – vänd dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Så undviker du råttor och möss inomhus

 • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
 • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att råttorna och mössen tar sig in.
 • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Råttor kan ta sig in genom riktigt små hål!
 • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och in mellan olika utrymmen.
 • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar har fastmonterade galler.
 • Använd dig av husmorstips mot möss och råttor. Du kan prova ättika, kaffesump och enris. Gnagarna ogillar starka lukter!

Så undviker du råttor och möss i trädgården​

 • Plocka bort fallfrukt som ligger i trädgården.
 • Håll rent och se till att soptunnor är tillslutna och har lock.
 • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del djurfoder innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
 • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
 • Städa och rensa bort bråte som exempelvis plankor, tegelpannor och annat kring fastigheten.
 • Skär ner buskage som råttorna kan gömma sig i.​​
 

Teckna en riktigt bra villaförsäkring

Vår villaförsäkring hjälper dig om du drabbats av råttor och möss där hemma. Skydd mot skadedjur ingår. ​

Läs mer och teckna här