Vad täcker en skolförsäkring?

Att barnen är försäkrade i skolan har du nog koll på. Men vad täcker skolans försäkring egentligen? Och vad ska du göra om ditt barn skulle bli skadad i skolan, på väg dit eller hem? Här förklarar vi mer om skolförsäkringen.

Så fungerar skolans försäkring

Skolans försäkring är en olycksfallsförsäkring som täcker om ditt barn skulle råka ut för en olycka under skoldagen. Det kan till exempel vara om barnet skrapar upp sina knän på rasten och får ärr, bryter en arm på skolidrotten eller är med om en trafikolycka på väg till eller från skolan. I många kommuner gäller skolförsäkringen även på fritiden – men det är viktigt att du som förälder dubbelkollar vad som gäller i just din kommun!

Skolförsäkringen täcker inte sjukdomar och diagnoser!

Skolförsäkringen kan inte ge ersättning om ditt barn skulle drabbas av en sjukdom. Den innehåller heller inte diagnosförsäkring . Det är den stora skillnaden mot barnförsäkringen som du tecknar privat. Därför är det jätteviktigt att ditt barn även har en individuell barnförsäkring. Komplettera med en barnförsäkring här.

Mitt barn går på förskola. Har förskolan försäkring?

De allra flesta kommuner har en skolförsäkring som gäller även för förskolorna och de barn som går där. Men dubbelkolla gärna att det stämmer. Är förskolan privat kan det finnas andra regler som gäller.

Kom ihåg! Ett barn som inte har börjat förskolan är bara försäkrat om du har tecknat en individuell barnförsäkring. Trygg-Hansas barnförsäkring gäller dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar.

Vad gäller på gymnasiet?

Gymnasiet kan skilja sig lite åt eftersom det handlar om tonåringar och ibland vuxna barn. De flesta kommuner eller privata gymnasium har valt att ha även gymnasieleverna försäkrade. Men det kan finnas skillnader beroende på var i landet ni bor och vilket gymnasium det handlar om. Kolla gärna med gymnasieskolan vad som gäller!

Visste du att vår barnförsäkring gäller till dess att barnet har fyllt 25 år? Läs mer om barnförsäkringen här.

Gäller försäkringen på väg till och från skolan?

Skolans försäkring gäller när barnet är i skolan, när barnet är på väg till skolan eller på väg hem från skolan. Den gäller för de situationer som är kopplade till skoldagen helt enkelt.

Gäller skolans försäkring på fritiden?

Vissa kommuner har en försäkring som bara gäller medan barnen är i skolan eller på väg dit eller hem. Men många kommuners skolförsäkring gäller dygnet runt, det vill säga även på utflykter, resor, praktik, lov eller till och med fritiden. Kontakta gärna din egen kommun för att se vad som gäller just där!

Är skolförsäkringen likadan i alla kommuner?

Nej, inte riktigt. Alla barn har försäkring via skolan men beroende på vilken kommun du och ditt barn bor i kan innehållet i skolförsäkringen skilja sig åt. Det gäller främst försäkringsbeloppen, det vill säga hur mycket ersättning som du och ditt barn kan få. Det kan även handla om när på dygnet försäkringen gäller eller vilken sorts skador som den täcker.

Kom ihåg! Skolförsäkringen gäller inte om ditt barn blir sjukt eller får en diagnos. För sjukdomar och diagnoser behöver du teckna en barnförsäkring.

Vad ska jag göra om mitt barn skadar sig i skolan?

Om ditt barn råkar ut för en olycka i skolan, till exempel bryter armen på skolidrotten eller ramlar och slår upp knäna på rasten, ska du anmäla det till alla försäkringar som barnet har. Meddela skolan att du vill anmäla skadan på skolförsäkringen, eller gå till kommunens webbplats och hitta en länk till försäkringsbolaget där.

Kom även ihåg att anmäla skadan på barnförsäkringen.

Dubbel försäkring kan ge dubbel ersättning!

Anledningen till att du ska anmäla skadan på båda försäkringarna är att om skadan täcks av försäkringen kan barnet få dubbel ersättning, till exempel för medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga) eller ärr. Så se till att anmäla det du kan!
Försäkra det finaste du har

Vår barnförsäkring ger ekonomisk hjälp vid både sjukdomar och olycksfall. Teckna Sveriges populäraste barnförsäkring du också!

Läs mer och teckna barnförsäkring