Olycksfallsförsäkring

Trygg försäkring vid olycksfall
Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan ge dig ett betydande ekonomiskt tillskott om du skulle råka ut för ett olycksfall.
Se ditt bästa pris

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ekonomisk trygghet vid olyckor

Vandra i fjällen eller fixa hemma. Vad du än gillar att göra är det viktigt att du har en försäkring som skyddar dig om något händer. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt utan självrisk.

.

 

Ersättning vid sjukskrivning

Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt och kan ge dig ett betydande ekonomiskt tillskott om du skulle råka ut för ett olycksfall.

.

 

Snabb vård

Tillägget privatvård ger dig snabbt planerad vård efter ett olycksfall. Via remiss från din läkare får du tillgång till privat vård inom ett rikstäckande nätverk.

.

 

Teckna direkt utan hälsofrågor

Teckna vår olycksfallsförsäkring utan att fylla i en ansökan eller svara på frågor om din hälsa.

En försäkring för fritiden och jobbet

Förmodligen har du en försäkring för hemmet och dina prylar, men du har väl också tänkt på dig själv?

En försäkring som gäller dygnet runt

Om du har en olycksfallsförsäkring genom jobbet eller facket, så gäller den ibland bara under arbetstiden. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller dygnet runt. Med vår olycksfallsförsäkring får du snabb hjälp och ersättning, oavsett var och när du råkar ut för olycksfallet.

Om du vill ha en försäkring som även gäller vid sjukdom kan du istället välja vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven efter ​olycksfallet

Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Därför kan du få ett engångsbelopp om du är sjukskriven i 30 dagar eller mer efter ett olycksfall. Dessutom betalar vi för behandling hos t.ex. en fysioterapeut. Du får även ersättning för hjälpmedel.

Hjälp om du vurpar med cykeln

Olycksfallsförsäkringen ersätter dig om du får en bestående skada (s.k. medicinsk invaliditet), efter exempelvis ett fall från en stege eller en cykelolycka. Du får också ersättning om du skadas när du utövar vissa sporter som amatör. Hur mycket du får i ersättning beror på vilka bestående besvär som blir följden av din skada och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ersättning för både behandling och utlägg

Vi ersätter även behandling hos läkare och tandläkare om du råkat ut för ett olycksfall. Dessutom betalar vi resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Vad ingår i försäkringen?​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga)
 

Försäkringen ger ersättning för en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.

Ersättningens storlek beror på bland annat vilket försäkringsbelopp du valt. Ju högre försäkringsbelopp, desto högre blir även ersättningen.

  
 
Sjukskrivning i minst 30 dagar
 

Om du blir sjukskriven under minst 30 dagar i följd efter ett olycksfall betalar vi ut ett engångsbelopp på 3 000 kr.

  
 
Akut inskrivning på sjukhus
 

Om du blir akut inskriven på sjukhus över natten efter ett olycksfall ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 kronor.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om du blir inskriven på sjukhus för vård efter ett olycksfall betalar vi ut 150 kronor per dag för sjukhusvistelsen. Du får ersättning från första dagen, utan karenstid.​

  
 
Hjälpmedel
 

Om du får nedsatt funktionsförmåga efter ett olycksfall kan du få hjälp med kostnaderna för hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Ersättningen är högst 50 000 kronor och betalas ut i längst 5 år.

  
 
Kristerapi
 

Du får behandling hos en legitimerad psykolog (som vi hänvisar dig till), om du drabbas av en krisreaktion i samband med: olycksfall, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från behandlingen.

  
 
Kostnader efter olycksfall
 

Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling, tandvård och merkostnader vid ett olycksfall. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.

  
 
Ärr efter olycksfall
 

Ersättning lämnas för ärr eller annan utseendemässig förändring på grund av olycksfall som krävt läkarbehandling. Bedömning kan göras tidigast 1 år efter skadan. Se info på trygghansa.se/arrtabell.

  
 
Ersättning vid dödsfall
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp på 50 000 kronor om du skulle avlida till följd av ett olycksfall. Ersättningen betalas ut till dödsboet om du inte har valt en annan förmånstagare.

  
 
​​​


Valbart tillägg​

Förstärk din försäkring med ett tillägg. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Privatvård
 

Tillägget privatvård ger dig hjälp och ersättning om du behöver vård efter ett olycksfall. Allt som behövs är en utredning och remiss från din läkare. Du får tillgång till ett nätverk av privata läkare och slipper vänta i den offentliga vårdkön. Tillägget ger dig bland annat ersättning för undersökning, behandling, operation och eftervård. Behöver du behandling av exempelvis en psykolog eller sjukgymnast, så betalar vi även det.

Dessutom ingår en vårdgaranti; skulle du inte få tid för en operation inom 20 arbetsdagar efter att vi fått information om din skada så får du 300 kr om dagen från den 21:a arbetsdagen.

  Tillägg
 


Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag en olycksfallsförsäkring för vuxna?
 
Hur och vad täcker min olycksfallsförsäkring?
 
Jag har en olycksfallsförsäkring hos er. Nu vill jag uppgradera till en sjuk- och olycksfallsförsäkring, hur gör jag?
 
Erbjuder ni någon olycksfallsförsäkring för äldre personer?
 
 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.​

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar olycksfallsförsäkringen

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.