Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Ansök nu: få 10 % rabatt första året!

Skyddar dig dygnet runt
Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd dygnet runt. Lägg enkelt till en liv­försäkring på upp till 5 miljoner kronor.
Se ditt bästa pris

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Och livförsäkring, om du vill.

Ge dig själv ett omfattande skydd ifall du skulle bli allvarligt sjuk eller råka ut för en olycka. Du kan teckna försäkringen när du är 18–56 år. Om du vill kan du komplettera med en livförsäkring, den ger dina anhöriga ett ekonomiskt stöd ifall du skulle dö i förtid​.

.

 

10 % rabatt

Ansök nu och få 10 % rabatt hela första året!

.

 

Ersättning om du inte kan jobba

Du får ersättning om du får en bestående skada, och ytterligare ersättning om du inte längre kan jobba.

.

 

Livförsäkring: upp till 5 miljoner

Lägg enkelt till en livförsäkring: en ekonomisk trygghet för din familj.​

 


Försäkrad på fritiden och jobbet

Om du har en försäkring genom jobbet eller facket, så gäller den ibland bara under arbetstid och oftast inte för sjukdomar. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd dygnet runt om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Hjälp vid allvarliga och mindre allvarliga olycksfall

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen ersätter dig om du får en bestående skada efter ett olycksfall (s.k. medicinsk invaliditet). Det kan vara, efter exempelvis ett fall från en stege eller en cykelolycka, eller om du får en svår brännskada. Du får också ersättning om du skadas när du utövar vissa sporter som amatör. Hur mycket du får i ersättning beror på vilka bestående besvär som blir följden av din skada och vilket försäkringsbelopp du valt.

Livförsäkring: ekonomisk trygghet för dina efterlevande

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina nära om du skulle avlida. När du tecknar sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du lägga till en livförsäkring. Du väljer belopp mellan 250 000 och 5 miljoner kronor. Du bestämmer också vem som ska få pengarna om det värsta skulle hända. Ersättningen från livförsäkringen kan t.ex. hjälpa familjen att bo kvar, eller hjälpa dina barn under uppväxten.

Ersättning om du blir allvarligt sjuk

För vissa sjukdomar, som t. ex. Alzheimers, anorexi, cancer och MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, t.ex. diabetes eller stroke, kan du få ersättning för så kallad medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga).

Ersättning för både behandling och utlägg

Du får ersättning för behandling hos läkare och tandläkare om du behöver det efter ett olycksfall. Dessutom betalar vi för resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven länge

Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Därför kan du få ett engångsbelopp om du är sjukskriven i 30 dagar eller mer. Varar det i 30 dagar till får du ytterligare pengar, och om du permanent får nedsatt arbetsförmåga kan det finnas mer ersättning att hämta. Dessutom betalar vi för behandling hos t.ex. en fysioterapeut, som hjälper dig att kom​ma tillbaka efter ett olycksfall eller en sjukdom.​

Någon att prata med vid kriser

Ibland händer det svåra saker i livet: ett sjukdomsbesked, en olycka, en traumatisk förlossning eller våld i en nära relation. Om du får en krisreaktion i samband med en sådan plötslig händelse kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Vi ser till att du får träffa rätt person och betalar upp till 10 behandlingstillfällen.

Familjehjälpen – för dig som vuxen​

Familjehjälpen ger dig svar på frågor om samhällets skydd. Vi hjälper dig att få ett grepp om helheten, genom att förklara vilket stöd du har rätt till och vart du kan vända dig i olika situationer. 

​Det kan till exempel handla om vilka ersättningar du kan söka från Försäkringskassan och vilket stöd som finns att få via kommunen. Det kan också handla om vad du kan förvänta dig från arbetsförmedlingen, vilket ansvar arbetsgivaren har och vart du kan vända dig för att få vård.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Medicinsk invaliditet (nedsatt funktionsförmåga)
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en bestående nedsättning av din funktionsförmåga efter ett olycksfall eller sjukdom, så kallad medicinsk invaliditet. Engångsbeloppet påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är.

Om nedsättningen är 20 procent eller mer får du även en tilläggsersättning. Högsta ersättning inklusive tilläggsersättningen är 300 procent av ditt valda försäkringsbelopp.

I för- och efterköpsinformationen ​kan du se vilka sjukdomar och diagnoser som omfattas av försäkringen.

  
 
Ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga)
 

Du kan få ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt till 50 procent eller mer och nedsättningen är bestående. Detta gäller vid många sjukdomar och om du råkar ut för ett olycksfall. Hur stor ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur pass nedsatt din arbetsförmåga är.

  
 
Vissa diagnoser
 

Du kan få ersättning vid vissa sjukdomar och olycksfall direkt när du får diagnosen. Du kan bara få ersättning en gång för en och samma diagnos och följder av den diagnosen. Ersättningen är 10 % av det försäkringsbelopp du har valt.

Läs mer om diagnosförsäkring.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om du blir inskriven för vård på sjukhus betalar vi ut en ersättning för varje dag du är där. Ersättningens storlek är 350 kr per dag. Du får ersättning för upp till 365 dagar på sjukhuset.​

  
 
Akut inskrivning på sjukhus
 

Du får ett engångsbelopp om du blir akut inskriven på sjukhus och måste stanna över natten. Ersättningens storlek är 700 kronor för hela vistelsen (oavsett antal nätter).

  
 
Sjukskrivning i minst 30 dagar
 

Du kan få ett engångsbelopp på 3 000 kr om du blir sjukskriven minst 30 dagar i sträck, och ytterligare 3 000 kr om du är fortsatt sjukskriven i 30 dagar till.

  
 
Rehabilitering
 

Du kan få ersättning för rehabiliterande behandlingar och samtal efter olycksfall eller sjukdom. Du kan även få ersättning för vistelse på rehabiliteringsklinik.​

  
 
Kristerapi
 

Du får behandling hos en legitimerad psykolog, om du drabbas av en krisreaktion till följd av en plötslig och oväntad händelse. Det kan till exempel vara i samband med sjukdom, förlossning, överfall, våld i en nära relation eller en närståendes död. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen hos en psykolog som vi hänvisar till.

  
 
Kostnader efter olycksfall
 

Du kan få ersättning för kostnader för läkarvård, tandläkarbehandling och resor efter ett olycksfall – i upp till 5 år efter olycksfallet. Du kan även få ersättning för merkostnader, till exempel kläder och glasögon som har skadats vid olycksfallet.​

  
 
Ärr efter olycksfall
 

Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar efter en olycksfallsskada som krävt läkarbehandling. Bedömningen av ärret kan göras tidigast ett år efter skadan. Mer information hittar du här

  
 
Dödsfall eller livförsäkring
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp på 50 000 kronor om du skulle avlida under försäkrings­perioden. Ersättningen betalas ut till dödsboet om du inte har valt en annan förmånstagare.

Om du vill att dina efterlevande ska få en större ersättning kan du komplettera med en livförsäkring. Då väljer du ersättning mellan 250 000 och fem miljoner kronor.​

  
 

Valbart tillägg

Förstärk din försäkring med ett  tillägg. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Sjukskrivning i mer än 90 dagar
 

Med tillägget får du ett ekonomiskt tillskott om du blir sjukskriven i mer än 90 dagar. Hur stor ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du valt och om du är sjukskriven till 50 procent eller mer. Ersättningen betalas ut månadsvis i upp till 42 månader.

  Tillägg
 


Livförsäkring: trygghet för dina nära

I samband med att du tecknar en sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du också komplettera ditt försäkringsskydd med en livförsäkring​. Då betalas det ut ett engångsbelopp till familjen (eller de personer du har angett som förmånstagare) om du avlider. Du kan välja på belopp mellan 250 000 och 5 miljoner kronor.

Holmia Livförsäkring AB är försäkringsgivare för livförsäkringen. Läs mer om livförsäkringens innehåll och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen och de fullständiga villko​ren.

Vanliga frågor och svar

Jag har en olycksfallsförsäkring hos er. Nu vill jag byta till er sjuk- och olycksfallsförsäkring, hur gör jag?
 
Jag behöver hjälp med att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, hur gör jag?
 
När upphör barnförsäkringen att gälla?
 
Jag har haft en del utlägg i samband med min sjukdom - kan jag få ersättning för dem från sjuk- och olycksfallsförsäkringen?
 
Vem får pengarna från livförsäkringen om jag dör?
 
Vilket belopp ska jag välja för livförsäkringen?
 

 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar sjuk- och olycksfallsförsäkringen​

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder