Ersättning för ärr

​​​​​​​​​​Ersättning för ärr och utseendemässig förändring​​​

Flera av Trygg-Hansas försäkringar ger rätt till ersättning för ärr och utseendemässig förändring. Du ser i villkoret för din försäkring om det ingår i din försäkring. Här kan du läsa om hur vi bedömer och beräknar ersättningen. ​​​

​​​För att du ska ha rätt till ersättning för ärr eller utseendemässig förändring måste tre grundkriterier vara uppfyllda: ​
  • Ersättningen måste finnas i den specifika försäkring du har. Kontrollera för- och efterköpsinformationen för din försäkring för att se vad som gäller dig. Till exempel kan du få pengar för ärr efter sjukdomar, t.ex. opererad blindtarmsinflammation, om du har en barnförsäkring men inte genom andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar.
  • Det måste vara fastställt att olyckan eller sjukdomen som orsakat ärret eller förändringen täcks av försäkringen. 
  • Olyckan eller sjukdomen som orsakat ärret eller förändringen ska ha varit så allvarlig att den krävt läkarbehandling.

Utöver dessa grundkriterier så bedöms ärren utifrån storlek och utseende. Förenklat kan man säga att ju mer framträdande ärret är desto större ersättning. Vissa små, inte så synliga ärr kan förstås också kännas fula och tråkiga, men du kan normalt inte få någon ersättning för dem.
​​


Hur söker jag ersättning för ärr?​

För att kunna söka ersättning för ärr måste du först ha anmält olycksfallet eller sjukdomen som orsakade det.​​

Vi bedömer dina ärr eller utseendeförändringar genom bilder som du skickar in till oss.
Det kan du göra tidigast ett år efter olycksfallet eller efter att du fick sjukdomen som orsakade ärret eller den utseendemässiga förändringen. Om du behöver operation eller annan behandling av skadorna kan du söka ersättningen tidigast ett år efter det sista ingreppet.

Fota så här​:

Ta två bilder per ärr: 

  • En som visar ärret på nära håll
  • En som visar hela kroppsdelen där ärret sitter
​​​Om det gäller andra utseendemässiga förändringar än ärr vill vi också ha en bild på hur kroppsdelen såg ut innan. 

 På bilderna behöver du ha en linjal, ett måttband eller liknande väl synligt intill ärret, så att det går att förstå hur stort det är. Du kan ta bilderna med mobilkamera men det är viktigt att de är skarpa. Bilderna ska vara nytagna när du skickar in dem.

​​​Skicka in så här​:

​Om du har tillgång till Mina sidor kan du skicka in bilderna där. Du loggar in på trygghansa.se med BankID och klickar på det aktuella skadeärendet, och väljer sedan Komplettera ärendet. Där laddar du sedan upp bilderna. 

​Om du inte har tillgång till Mina sidor, till exempel om du har en gruppförsäkring eller är ombud åt den som har försäkringen, ring oss på 0771-111 110 så hjälper vi dig.​​ ​


Vad händer sen?​​

När vi har tagit emot bilderna kommer våra handläggare göra en bedömning av ärrets utseende och synlighet. Ersättningen sätts utifrån fastslagna tabeller. För ärr räcker det normalt med bilderna för att vi ska kunna göra bedömningen. För andra utseendemässiga förändringar kan vi behöva ställa kompletterande frågor. Vi hör av oss i så fall.

Normalt får du svar från oss inom 30 dagar från att du skickat in bilderna.

Det är alltid vår bedömning av ärren som styr beslutet om ersättning. ​

Om du inte är nöjd med vår bedömning​

Om du inte tycker att vi gjort en korrekt bedömning har du alltid rätt att framföra klagomål. ​Det bästa är alltid att först kontakta den avdelning som fattat beslutet – du hittar telefonnumret i vårt beslutsbrev. Om ni ändå inte kommer överens kan du ansöka om att få ditt ärende omprövat.​

Om du inte är nöjd