Ersättning för ärr

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ersättning för ärr och utseendemässig förändring​​​

Flera av våra försäkringar ger rätt till ersättning för ärr och utseendemässig förändring. Du ser i villkoret för din försäkring om det ingår i din försäkring. Här kan du läsa om hur vi bedömer och beräknar ersättningen.

För att du ska ha rätt till ersättning för ärr eller utseendemässig förändring måste tre grundkriterier vara uppfyllda:

  • Ersättningen måste finnas i den specifika försäkring du har. Kontrollera för- och efterköpsinformationen för din försäkring för att se vad som gäller dig. Till exempel kan du få pengar för ärr efter sjukdomar, t.ex. opererad blindtarmsinflammation, om du har en barnförsäkring men inte genom andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar.
  • Det måste vara fastställt att olycksfallet eller sjukdomen som orsakat ärret eller den utseendemässiga förändringen täcks av försäkringen.
  • Olycksfallet eller sjukdomen som orsakat ärret eller förändringen ska ha varit så allvarlig att den krävt läkarbehandling.

Utöver dessa grundkriterier så bedöms ärren utifrån storlek, var på kroppen de finns och åldern när du skadades eller fick sjukdomen som orsakade ärret. För att ge ersättning måste ärret nå upp till minsta mätbara storlek enligt våra ​ersättningstabeller som du hittar längre ner på sidan. Vissa små ärr kan förstås också kännas fula och tråkiga, men du kan normalt inte få någon ersättning för dem.​​​​​​
​​​

Hur söker jag ersättning för ärr?​

För att kunna söka ersättning för ärr måste du först ha anmält olycksfallet eller sjukdomen som orsakade det.

Vi bedömer dina ärr eller utseendemässiga förändringar genom bilder som du skickar in till oss. Det kan du göra tidigast ett år efter olycksfallet ​eller att du fick sjukdomen som orsakade ärret eller den utseendemässiga förändringen. Om du behöver operation eller annan behandling av skadorna kan du söka ersättningen tidigast ett år efter det sista ingreppet.

Fota så här​:

Ta två bilder per ärr

  • En som visar ärret på nära håll
  • En som visar hela kroppsdelen där ärret sitter
​​​

Om det gäller andra utseendemässiga förändringar än ärr vill vi också ha en bild på hur kroppsdelen såg ut innan.

På bilderna behöver du ha en linjal, ett måttband eller liknande väl synligt intill ärret, så att det går att förstå hur stort det är. Du kan ta bilderna med mobilkamera men det är viktigt att de är skarpa. Bilderna ska vara nytagna när du skickar in dem.

​​​Skicka in så här​:

Om du har tillgång till Mina sidor kan du skicka in bilderna där. Du loggar in på trygghansa.se med BankID och klickar på det aktuella skadeärendet, och väljer sedan Komplettera ärendet. Där laddar du sedan upp bilderna.

Om du inte har tillgång till Mina sidor, till exempel om du har en gruppförsäkring eller är ombud åt den som har försäkringen, ring oss på 0771-111 110 så hjälper vi dig.


Vad händer sen?​​

När vi har tagit emot bilderna kommer våra handläggare göra en bedömning och avgöra ersättning utifrån tabeller med fastslagna belopp. För ärr räcker det normalt med bilderna för att vi ska kunna göra bedömningen. För andra utseendemässiga förändringar kan vi behöva ställa kompletterande frågor. Vi hör av oss i så fall.

Normalt får du svar från oss inom 30 dagar från att du skickat in bilderna.

Det är alltid vår bedömning av ärren som styr beslutet om ersättning.

Hur beräknas ersättningen?

Hur mycket ersättning du får för ett ärr avgörs av tre faktorer:​

  • Ärrets storlek – längd och bredd i centimeter
  • Ärrets placering på kroppen
  • Din ålder – åldern när du skadades/fick sjukdomen som orsakade ärret

Vi beräknar din ersättning utifrån hur dessa faktorer samspelar, enligt våra ersättningstabeller som gäller för beräkningar från och med 2021-03-01. Bedömningen är könsneutral.

Ersättning för andra utseendemässiga förändringar och amputation beräknas på ett liknande sätt, men med en annan tabell. Där är förändringens placering och synlighet mest avgörande.

En sårskada som tejpats, limmats eller sytts och ger ett kvarstående ärr mäts och bedöms enligt Trygg-Hansas ärrtabell. Övriga typer av sår till exempel skrubbsår/brännsår som krävt omläggning och hudsjukdomar, knölar, bristningar eller pigmentförändringar efter sjukdomar eller olycksfall bedöms enligt Trygg-Hansas tabell för utseendemässig förändring.​

​Om du har både ärr och andra utseendemässiga förändringar kan du bara få ersättning för det ena eller det andra. Skicka in bilder på alla dina förändringar och ärr som beror på olycksfallet eller sjukdomen, så gör vi bedömningen utifrån vilken av ovanstående tabeller som det ska bedömas ifrån.

Om du vill veta mer om hur vi räknar eller se vilka ersättningsbelopp det rör sig om kan du se tabellerna här:


Om du inte är nöjd med vår bedömning

Om du inte tycker att vi gjort en korrekt bedömning har du alltid rätt att framföra klagomål. Det bästa är alltid att först kontakta den avdelning som fattat beslutet – du hittar telefonnumret i vårt beslutsbrev. Om ni ändå inte kommer överens kan du ansöka om att få ditt ärende prövat.

Om du inte är nöjd

Fler av våra försäkringar

Läs mer om de av våra försäkringar som kan ge ersättning för ärr och utseendeförändringar: ​
 

Sjuk- och olycksfall

Ekonomisk trygghet om du blir sjuk eller skadas. Ger ärrersättning vid olycksfall.

 

Olycksfallsförsäkring för seniorer

Vår olycksfallsförsäkring för dig över 55 år. Gäller naturligtvis dygnet runt.

 

Barnförsäkring

Sveriges populäraste barnförsäkring. Ger ärrersättning vid både sjukdom och olycksfall. ​

Ok, jag förstår