Ersättning för ärr

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ersättning för ärr och utseendemässig förändring​​​

Flera av våra försäkringar ger rätt till ersättning för ärr och utseendemässig förändring. Du kan se om det ingår i din försäkring genom att läsa ditt försäkringsbrev tillsammans med försäkringsvillkoren. Här förklarar vi hur vi bedömer och beräknar ersättningen.​

För att du ska ha rätt till ersättning för ärr eller utseendemässig förändring måste tre grundkriterier vara uppfyllda:

  • Ersättningen måste finnas i den specifika försäkring som du har.​
  • Det måste vara fastställt att försäkringen gäller för olycksfallet eller sjukdomen som orsakat ärret eller den utseendemässiga förändringen.
  • ​Olycksfallet eller sjukdomen som orsakat ärret eller förändringen ska ha varit så allvarlig att den krävt läkarbehandling.

När vi sedan beräknar ersättningen använder vi två olika  ​ersättningstabeller ​med fastslagna belopp. Du hittar båda tabellerna längre ner på den här sidan.​​​​​​​

Hur beräknas ersättningen för ärr​?

Tre faktorer avgör hur mycket ersättning du får för ärr efter sårskador som tejpats, limmats eller sytts:

  • d​in ålder på skadedagen, det vill säga när du fick skadan eller sjukdomen som orsakade ärret
  • ä​rrets placering på kroppen
  • ärrets storlek – längd och bredd.

I vår bedömning använder vi ersättningstabellen för ärr. För att ge ersättning måste ett ärr nå upp till minsta mätbara längd och bredd enligt tabellen. Små ärr kan visserligen också kännas fula och tråkiga, men du kan normalt inte få någon ersättning för dem.​

Hur beräknas ersättningen för andra utseendemässiga förändringar?​

Vid utseendemässiga förändringar är det placeringen och synligheten som är mest avgörande för ersättningen. I bedömningen utgår vi från tabellen för utseendemässiga förändringar. Utseendemässiga förändringar kan vara hudsjukdomar, knölar, bristningar, brännskador och skrubbsår, men även amputationer och ärr som inte tejpats limmats eller sytts.

Hur söker jag ersättning för ärr och utseendemässiga förändringar​?​

För att kunna söka ersättning för ärr och utseendemässiga förändringar måste du först ha anmält olycksfallet eller sjukdomen som orsakade dem.​​

Vi bedömer dina ärr eller utseendemässiga förändringar genom bilder som du skickar in till oss. Det kan du göra tidigast ett år efter att du skadades eller fick sjukdomen som orsakade ärret eller den utseendemässiga förändringen. Om du behöver operation eller annan behandling av skadorna kan du söka ersättningen tidigast ett år efter det sista ingreppet.​

Fota så här​:

Håll en linjal, ett måttband eller liknande väl synligt intill ärret eller förändringen när du fotar, så att vi kan förstå hur stort det är. Du kan ta bilderna med mobilkamera, men det är viktigt att de är skarpa. Bilderna ska vara nytagna när du skickar in dem.

Ta två bilder per ärr eller förändring:​

  • En som visar ärret eller förändringen på nära håll
  • En som visar hela kroppsdelen där ärret eller förändringen är.​
​​​ ​

​​​Skicka in så här​:

Om du har tillgång till Mina sidor kan du skicka in bilderna där. Logga in med BankID och klicka dig fram till det aktuella skadeärendet. Välj sedan Komplettera ärendet, och ladda upp bilderna där.​

Om du inte har tillgång till Mina sidor, ring oss på​, ring oss på 0771-111 110 så hjälper vi dig.


Vad händer sen?​​

När vi har tagit emot bilderna kommer våra handläggare att göra en bedömning och avgöra din ersättning utifrån de två tabellerna där det finns fastslagna belopp. Normalt får du svar från oss inom 30 dagar efter att du skickat in bilderna.

Här nedanför hittar du båda ersättningstabellerna. Där kan du läsa mer om hur vi räknar och vilka ersättningsbelopp det rör sig om. ​Om du inte är nöjd med vår bedömning

Om du inte tycker att vi gjort en korrekt bedömning har du alltid rätt att framföra klagomål. Det bästa är alltid att först kontakta den avdelning som fattat beslutet – du hittar telefonnumret i vårt beslutsbrev. Om ni ändå inte kommer överens kan du ansöka om att få ditt ärende prövat.

Om du inte är nöjd

Fler av våra försäkringar

Läs mer om de av våra försäkringar som kan ge ersättning för ärr och utseendeförändringar: ​
 

Sjuk- och olycksfall

Ekonomisk trygghet om du blir sjuk eller skadas. Ger ärrersättning vid olycksfall.

 

Olycksfallsförsäkring för seniorer

Vår olycksfallsförsäkring för dig över 55 år. Gäller naturligtvis dygnet runt.

 

Barnförsäkring

Sveriges populäraste barnförsäkring. Ger ärrersättning vid både sjukdom och olycksfall. ​