Olycksfallsförsäkring för seniorer

Skydd livet ut
Med vår olycksfallsförsäkring är du skyddad dygnet runt från att du fyllt 55 år.
Se ditt bästa pris

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gör livet tryggare

Fixa i trädgården, göra långresor, vandra i fjällen, gå på gympa … Med rätt olycksfallsförsäkring blir vardagen tryggare för dig som är 55 plus. Vi erbjuder dig en försäkring som är anpassad för din ålder. Bland annat får du ett skydd dygnet runt och betalar ingen självrisk om något händer.

.

 

Teckna direkt utan hälsofrågor

För att få teckna vår olycksfallsförsäkring för seniorer behöver du inte fylla i en ansökan eller svara på frågor om din hälsa. Den gäller direkt.

.

 

Snabb vård

Tillägget privatvård ger dig planerad vård snabbt efter ett olycksfall. Så fort du har fått en remiss från din läkare får du tillgång till privat vård inom ett rikstäckande nätverk.​

.

 

Snabb ersättning efter olycka

Du får ett engångsbelopp direkt vid vissa olycksfallsskador som hjärnskada och fraktur på höft, underarm eller lårben.​

Rätt försäkrad hela livet

Har du en olycksfallsförsäkring genom jobbet eller facket, gäller den ibland bara under arbetstiden. Dessutom brukar skyddet bli sämre med åldern och helt upphöra vid 65. Med vår olycksfallsförsäkring för seniorer är du skyddad dygnet runt livet ut.

Hjälp om du faller från en stege

Olycksfallsförsäkringen ersätter dig om du får en bestående skada (så kallad medicinsk invaliditet), exempelvis om du faller från en stege eller halkar på en isfläck. Hur mycket du får i ersättning beror på hur allvarliga följderna blir av din skada och hur stort försäkringsbelopp du har valt.

Även vissa olycksfallsskador​​ som inte behöver ge bestående skador kan ge ersättning: om du t.ex. sliter av hälsenan på tennisträningen eller bryter lårbenet på skidturen får du ett engångsbelopp på 5 000 kr.

Ännu bättre skydd med tillägg

Med tillägget Privatvård får du snabbt vård av privata läkare och ersättning för bland annat behandling och operation efter ett olycksfall. Allt som behövs är en utredning och remiss från din läkare. Du kan lägga till privatvård fram till 71 års ålder. Kompletterar du även med tillägget Vissa sjukdomar har du vårt bästa skydd. Det ger dig ersättning direkt vid diagnosen cancer, godartad hjärntumör, Alzheimers, ALS och Parkinson. Tillägget​ kan du teckna fram tills du fyller 64 år.

Ersättning för behandling och utlägg

Du får betalt för behandling hos läkare och tandläkare om du råkat ut för ett olycksfall. Dessutom betalar vi resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.​

Någon att prata med vid kriser

Om du får en krisreaktion efter exempelvis ett olycksfall eller nära anhörigs död kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Vi ser till att du får träffa rätt person och betalar för upp till 10 behandlingstillfällen.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
 Ingår​
Medicinsk invaliditet ​(nedsatt funktionsförmåga)​
 

Ersättningen räknas i procent av försäkringsbeloppet och bestäms av hur nedsatt din funktionsförmåga är. Om nedsättningen är 20 procent eller mer får du även en tilläggsersättning. Högsta ersättning inklusive tilläggsersättningen är 300 procent av försäkringsbeloppet

  
 
Vissa olycksfallss​kador​
 

Du får ett engångsbelopp på 5 000 kronor för följande olycksfallsskador: Allvarlig hjärnskada, hälseneruptur, brännskada, fraktur på axel, skuldra eller överarm, armbåge, underarm eller handled, fraktur på båtben, höft eller lårben, knä eller underben inklusive fotled samt hälbensfraktur.

  
 
Akut inskrivning på sjukhus​
 

Om du blir akut inskriven på sjukhus efter ett olycksfall och måste stanna över natten ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 kronor.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om du blir inskriven på sjukhus för vård efter ett olycksfall betalar vi ut 150 kronor i ersättning för varje dag av sjukhusvistelsen. Du får ersättning från första dagen, utan karenstid.

  
 
Hjälpmedel
 

Du kan få ersättning för hjälpmedel om du drabbas av en bestående nedsättning av funktionsförmåga efter ett olycksfall. En läkare ska intyga att hjälpmedlen är nödvändiga för att lindra dina besvär. Kostnaderna ska godkännas av oss i förväg.

  
 
Kristerapi
 

Du får behandling hos en legitimerad psykolog som vi hänvisar dig till, om du drabbas av en krisreaktion i samband med: olycksfall, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från behandlingen.

  
 
Kostnader​
 

Om du skadas i ett olycksfall får du ersättning för dina kostnader i upp till fem år efter olycksfallet. Under den akuta behandlingstiden ersätter vi även nödvändiga merkostnader som du har, under förutsättning att olycksfallsskadan har krävt läkarbehandling.

  
 
Ärr​
 

Du får ett engångsbelopp som ​​ersättning för ärr eller andra utseendemässiga förändringar efter en olycksfallsskada som krävt läkarbehandling. Bedömningen av ärret kan göras tidigast ett år efter skadan. Se info på trygghansa.se/arrtabel​l.

  
 
Dödsfall
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp om du skulle avlida till följd av ett olycksfall under försäkringsperioden. Ersättningen betalas ut till dödsboet om du inte har valt en annan förmånstagare. Ersättningens storlek är 25 000 kronor om det inte står något annat i ditt försäkringsbrev.

  
 

 ​

Valbara tillägg

Förstärk din försäkring med ett eller flera tillägg. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
Vissa sjukdomar
 

Med tillägget vissa sjukdomar kan du få 50 000 kronor direkt vid diagnosen cancer, godartad hjärntumör, Alzheimers, ALS eller Parkinsons sjukdom.

​Du kan teckna detta tillägg fram till 64 års ålder, det gäller tills du fyller 70 år.

Tillägg​
 
Privatvård
 

Tillägget privatvård ger dig hjälp och ersättning om du behöver vård efter ett olycksfall. Allt som behövs är en utredning och remiss från din läkare. Du får tillgång till ett nätverk av privata läkare och slipper vänta i den offentliga vårdkön. Tillägget ger dig bland annat ersättning för undersökning, behandling, operation och eftervård. Behöver du behandling av exempelvis en psykolog eller sjukgymnast, så betalar vi även det.

Dessutom ingår en vårdgaranti; skulle du inte få tid för en operation inom 20 arbetsdagar efter att vi fått information om din skada så får du 300 kr om dagen från den 21:a arbetsdagen.

Du kan teckna privatvård fram till 71 års ålder, det gäller livet ut​ så länge du har kvar försäkringen.

Tillägg​
 


 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Anmäl skada
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se dina ärenden och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Anmäl skada

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar olycksfallsförsäkring för seniorer

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder