Ok, jag förstår

Drivkraft för en hållbar ekonomisk utveckling

​Vi ska möjliggöra nya lösningar​

Mål: Trygg-Hansa bidrar till hållbara konsumtionsmönster genom samarbete, digitalisering och ​produktutveckling.​

​Globala trender och drivkrafter som till exempel klimatförändringar, ökad resursbrist, demografiska förändringar och digitalisering gör att samhället hela tiden förändras. Vi ser ett ökat fokus på delningsekonomi, cirkulär ekonomi och nya förhållningssätt till varor och produkter. Digitaliseringen och nya konsumtionsmönster påverkar försäkringsbranschen och förändringstakten kommer bara att öka samtidigt som hållbarhetsfrågor blir en allt viktigare drivkraft för människor.

Digitalisering och nya ekonomiska system kan användas som hävstång för att möta hållbarhetsutmaningar. Digitalisering förändrar samhället, den gör det inte bara möjligt att få tillgång till stora datamängder, den gör det även lättare att dela såväl kunskap som tjänster. Nya tjänster och utbyten mellan människor kan bland annat bidra till att minska vår klimat- och miljöpåverkan genom effektivare resursanvändning.​

Våra försäkringar ska inte vara ett hinder för samhällsförändringar. Vi ska istället möjliggöra nya lösningar och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. På Trygg-Hansa ser vi stora möjligheter att använda ny teknik och anpassa verksamheten till ett mer digitalt samhälle där hållbarhetsvinsterna kan vara stora. Det kan handla om smartare sätt att svara på kunders skadeanmälningar, effektivare åtgärder för att förebygga skador och bättre metoder för analys och planering.

Fotobesiktning

Vår fotobesiktning förenklar för kunder och skapar samtidigt en mer miljömässig hantering av skador. Bilägare försäkrade hos Trygg-Hansa kan hantera skador på bilen snabbt och enkelt utan att behöva köra till verkstaden för besiktning. Med fotobesiktning via Trygg-Hansa-appen görs en bedömning av skadan via bilder som tas med mobiltelefonen och skickas till Trygg- Hansas skadereglerare. Sedan kallas bilägaren till den verkstad som passar bäst för ändamålet.

Läs mer om Fotobesiktningsappen här.

Pappersfri kundkommunikat​ion

Ett exempel på hur vi minskar vår påverkan är projektet Pappersfritt. Vid slutet av 2017 hade drygt 430 000 av våra kunder övergått till pappersfri kommunikation. Det innebär att vi undvikit att skicka mer än 1 500 000 pappersbrev. 

Läs mer om hur du kan bli en pappersfri kund hos Trygg-Hansa.

Brandkoll – Brandövning i Virtual Reality

Varje dag brinner det i 17 svenska hem. Vi på Trygg-Hansa jobbar för att förebygga brand, till exempel genom att sprida information om hur hemmet kan rustas väl mot brand.

Här kan du läsa mer om vad man ska tänka på för att förebygga brand.

Men en del bränder går inte att undvika, därför jobbar vi också med att göra människor medvetna om risker och hur man ska agera när olyckan inträffar. Enligt en undersökning som Trygg-Hansa låtit göra är det bara var tionde familj som brandövat hemma. Mot bakgrund av detta lanserade vi ​Brandkoll – världens första brandövning i virtual reality​ (VR). Med hjälp av ett par enkla VR-glasögon, som Trygg-Hansa distribuerat gratis till hushåll, kan barn och vuxna uppleva hur man utrymmer en brinnande villa i en 360-graders film.

Volontärer från Trygg-Hansa har besökt låg- och mellanstadieskolor runt om i Sverige för att berätta om brandsäkerhet och visa VR-filmen för barnen. Budskapet har också spridits genom nyhetsartiklar och Tv-intervjuer. Räddningstjänsten har även visat intresse att använda konceptet i sin skolundervisning.