Huvudförfallodag

Huvudförfallodag

Huvudförfallodag är den dag då en försäkringstagares avtal med försäkringsbolaget endera löper ut eller förlängs. I samband med huvudförfallodag har försäkringsgivaren även möjlighet att ändra försäkringspremien eller försäkringsvillkoren för avtalad försäkring.

Ok, jag förstår