Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkring hjälper dig om din bil blir stulen eller skadad och du behöver en hyrbil. Du får då 75 % av hyrbilskostnaden i upp till 65 dagar. Om du väljer att inte hyra bil får du istället 100 kronor per dag i ersättning och med hyrbilsförsäkring kan du växla mellan hyrbil och kontantersättning.

Hyrbilsförsäkring ersätter hyrbil i Sverige och utomlands om din egen bil inte kan användas på grund av en ersättningsbar skada. Hyrbilsförsäkring ersätter inte kostnader för drivmedel vid bilhyra samt försäkringar som biluthyraren erbjuder. Hyrbilsförsäkring ersätter heller inga merkostnader om du hyr en bil som är större än din ordinarie bil.

Läs mer om tillägget hyrbil och andra tillägg till din bilförsäkring​