Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

En försäkringstvist kan ibland avgöras i domstol. I många av våra försäkringar ingår därför ett rättsskydd. Rättsskyddet är en kostnadsförsäkring som kan ersätta en del av dina kostnader för ett juridiskt ombud.

Rättsskyddsförsäkringen gäller när du har en tvist med en motpart och tvisten kan prövas av en tingsrätt som ett tvistemål. Med tvist menas att någon har framställt ett krav och att den som har fått kravet emot sig aktivt har sagt nej till det.

Rättsskyddsförsäkringen gäller även vid tvister med det egna försäkringsbolaget, det vill säga om du som försäkringstagare har en tvist med oss.

Vill du utnyttja rättsskyddsförsäkringen?

För att vi ska kunna ta ställning till om du kan utnyttja rättsskyddet i din försäkring behöver vi få en skriftlig ansökan från dig eller den som du anlitar som ombud.

Du kan skicka din ansökan till oss med post eller e-post: 

Post: Trygg-Hansa, Rättsskydd, Box 340, 901  07 Umeå
E-post: rattsskydd@trygghansa.se