Trafikförsäkring

​Trafikförsäkring

Att ha en trafikförsäkring är lagstadgat för dig som äger en bil eller annat fordon. ​Det som krävs av en lagstadgad trafikförsäkring är att den täcker upp för de eventuella skador du förorsakar en annan medtrafikant, någon annans egendom eller ett annat fordon. För att en trafikförsäkring ska ersätta skador som uppkommer på ditt fordon måste du teckna en kompletterande försäkring.

När du tecknar trafikförsäkring hos Trygg-Hansa ingår ett krismoment. Det innebär att vi ger dig ersättning för krisbehandling som kan behövas efter ett trauma i samband med olycka.

Läs mer om vår trafikförsäkring

Ok, jag förstår