Tvist

​Tvist

När det gäller försäkringar innebär en tvist att någon har framställt ett krav och att den som har fått kravet emot sig aktivt har sagt nej till det. Tvister kan prövas av en tingsrätt som ett så kallat tvistemål.

Ibland kan alltså en försäkringstvist behöva avgöras i domstol. I många av våra försäkringar ingår därför ett rättsskydd som kan ge försäkringstagaren ersättning för en del av kostnaderna för ett juridiskt ombud (det vill säga en advokat).

Tingsrätten kan ge mer information

Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om du är en av parterna i en tvist. Bland annat kan tingsrätten avgöra om de kan handlägga ditt ärende genom ett förenklat förfarande − då blir processen billigare för dig.

Ok, jag förstår