Livbojen

Livbojen räddar liv

Vart femte barn i Sverige kan inte simma, och lika många vuxna har någon gång behövt rädda ett barn ur vattnet. För att öka säkerheten vid vatten har Trygg-Hansa i 70 år skänkt livboj​ar.​

Om livbojen

Trygg-Hansa skänker livbojarna, som sedan ägs och förvaltas av de kommuner, båtklubbar och stugföreningar som beställt dem för att öka säkerheten. Livbojarna sattes upp för första gången 1954 och sedan dess har Trygg-Hansa skänkt över 250 000 stycken. I dag finns 80 000 livbojar runt om i Sverige vid stränder, vattendrag, båtklubbar och andra vattennära platser. Varje år räddas 14 liv tack vare Trygg-Hansa livbojen.

Har du sett en trasig livboj?

Trygg-Hansa arbetar aktivt med att byta ut gamla livbojar till nya. Har du sett en livboj som är sliten eller trasig uppskattar vi om du meddelar ägaren av livbojen. Vem som äger livbojen framgår av texten på bojen, det kan exempelvis vara kommunen. Du kan också kontakta oss via e-post.​​

Beställa livboj

Som privatperson eller företag kan du köpa en egen livboj. Vi rekommenderar att beställa under lågsäsong. Under högsäsong (maj-augusti) är leveranstiden 3-5 veckor.


Kommun eller företag

Beställ din livboj här

Ansvar för livbojen

Att du beställer en livboj innebär inte bara att du gör en god gärning, utan också att du har ett ansvar. Som ägare av en livboj ansvarar du för:

  • att livbojen hålls i gott skick.
  • att livbojen är lätt att komma åt.
  • att livbojen placeras väl synlig och inte döljs.
  • att livboj som saknar ansvarig person tas ned.
  • att livbojen placeras på lämplig plats nära vattnet.
  • att texten med Trygg-Hansa inte skyms eller tas bort eller att livbojen, vars utseende är ett registrerat varumärke, på annat sätt förändras.