​​​Rättsskydd och rättsskydds­försäkring

Ett rättsskydd kan bland annat ge dig ersättning för dina jurist- och advokatkostnader i vissa typer av tvister. Det kan även ge ersättning för motpartens kostnader om du förlorar tvisten. Här kan du läsa mer om vad rättsskydd är och hur du ansöker om att använda det.

Vad är rättsskydd?

Rättsskydd, eller rättsskyddsförsäkring som det också kallas, är ett moment i din hemförsäkring som hjälper dig om du hamnar i en tvist. Rättsskyddet täcker skäliga och nödvändiga kostnader som kan uppstå om du behöver anlita ett juridiskt ombud. Det täcker även kostnader för biträde vid rättegång när det gäller vissa typer av tvister. Vi på Trygg-Hansa ger ingen juridisk rådgivning.

Högsta ersättningsbelopp är 250 000 kronor och självrisken ligger på 20 procent, som lägst 1 800 kronor.

Vad är en tvist?

Med en tvist menar vi att någon (en part) har framställt ett krav och att någon annan (motparten) har motsatt sig det kravet helt eller delvis. Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol. En tvist uppstår inte genom att mottagaren av kravet är passiv.

Exempel på en tvist

A vänder sig till B och kräver att B ska betala 500 000 kronor med motiveringen att B lånat detta belopp av A ett år tidigare. B svarar att hen inte tänker ge A några pengar, eftersom B fick pengarna i gåva från A. B tillbakavisar alltså kraven från A och det uppstår en tvist – som man kan ansöka om rättsskydd för.

I vilka försäkringar ingår rättsskydd?

Hos Trygg-Hansa ingår rättsskyddet i alla våra hemförsäkringar, oavsett om du har en hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Rättsskydd ingår även i bilförsäkringen, om du har en hel- eller halvförsäkring.

Vad krävs för att man ska kunna använda rättsskyddet?

Det finns några förutsättningar för att du ska kunna använda rättsskyddet i din försäkring. De allmänna förutsättningarna är att:

 • Det ska finnas en tvist som omfattas av rättsskyddet.
 • Tvisten ska i huvudregel ha uppstått under din försäkringsperiod.
 • Din försäkring ska i huvudregel ha varit gällande i en sammanhängande period om två år när tvisten uppstår.
 • Du ska ha anlitat ett lämpligt juridiskt ombud för att företräda dig i förhandlingar och under rättegången.

Tänk på! Det kan finnas specifika förutsättningar för just den typen av tvist som du söker rättsskydd för. Fullständig information hittar du i ditt försäkringsvillkor på Mina sidor.​

Vilka tvister omfattas inte av rättsskyddet?

Det finns några undantag där rättsskyddet inte gäller, trots att tvisten kan prövas i tingsrätten.

Rättsskyddet gäller till exempel inte för:

 • Tvister som kan prövas av en förvaltningsdomstol (t.ex. skattemål och tvister med Försäkringskassan eller kommunen).
 • Tvister som har att göra med ditt arbete.
 • Tvister som har samband med skilsmässa eller upplösning av ett partnerskap eller samboförhållande.
 • Tvister som räknas som förenklade tvistemål eller småmål. Detta undantag gäller dock inte om det handlar om identitetsstöld eller en tvist på grund av försäkringsavtal med Trygg-Hansa.

Hur ansöker jag om rättsskydd?

Du ansöker alltid om rättsskydd genom en skriftlig ansökan, antingen själv eller genom ditt juridiska ombud.

Du kan skicka din ansökan till vår postadress:

Rättsskydd/Ansvarsskador
Box 340
901 07 Umeå

eller via e-post till rattsskydd@trygghansa.se.

Vi rekommenderar att du ber ditt juridiska ombud ansöka åt dig. Juridiska ombud har ofta lång erfarenhet av att söka rättsskydd. De vet vad en ansökan ska innehålla och vilka kriterier som behöver uppfyllas. Har du anlitat ett ombud som jobbar som advokat eller en på advokatbyrå? Då ska ombudet alltid informera dig om finansieringsmöjligheter och hjälpa dig med din ansökan om rättsskydd.

Vill du ändå ansöka på egen hand? Då kontaktar du vår rättsskyddsavdelning på rattsskydd@trygghansa.se. Du får då en ansökningsblankett av oss som du fyller i. Det är viktigt att vi får ta del av alla relevanta handlingar och uppgifter om din tvist, annars riskerar processen att bli långdragen.

Detta behöver vi när du ansöker:

 • En kopia av eventuellt skriftligt krav och bestridande, för att visa när tvisten uppstod och vad den handlar om.
 • En kopia av eventuell stämningsansökan och svaromål.
 • Andra för tvisten relevanta handlingar, till exempel köpeavtal eller faktura (se avsnittet nedan om olika tvister).
 • Ett intyg över hemförsäkring i annat bolag där försäkringsperiod framgår, om du inte haft försäkring i Trygg-Hansa under en sammanhängande period om två år.

För vilken typ av tvist söker du rättsskydd?

Vi behöver olika uppgifter från dig beroende på vilken typ av tvist du är i.

Tvist mellan köpare och säljare av fastigheter eller lägenheter
 
Fordringstvist (tvist om en skuld)
 
Vårdnadstvist eller liknande
 
Arvstvist
 
Annan tvist
 

Vad händer efter min ansökan?

När du har ansökt om rättsskydd får du eller ditt ombud en skriftlig bekräftelse på om rättsskyddet gäller för den tvist du befinner dig i. I den bekräftelsen kommer det även framgå hur rättsskyddet fungerar i praktiken och vad det kommer ersätta.

 
 
 
 

Har du fler frågor om rättsskydd? Kontakta oss!

Om du har frågor om rättsskydd som inte besvarats ovan, eller om undrar du något annat, är du alltid välkommen att kontakta oss på rättsskyddsavdelningen.

Du når oss via:
E-post till rattsskydd@trygghansa.se
Telefon på 075-243 26 14.

Vi finns tillgängliga varje vardag klockan 09.00–15.00 och vi hjälper dig gärna!