Rättsskydd - Privat

​Ansök om rättsskydd

Om du har ett gällande rättsskydd kan du få ersättning för dina advokatkostnader i vissa typer av tvister och även för motpartens kostnader om du förlorar tvisten.

Med en tvist menar vi att någon av er har framställt ett krav och den andra parten har motsatt sig det kravet. Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

​Du ansöker om rättsskydd skriftligt, och skickar din ansökan per post eller per e-post till rattsskydd@trygghansa.se.​

Adress: Trygg-Hansa, Rättsskydd, Box 340, 901 07 Umeå​

För vilken typ av tvist söker du rättsskydd?

Vi behöver olika uppgifter från dig beroende på vilken typ av tvist du är i.

Tvist mellan köpare och säljare av fastigheter eller lägenheter
 
Fordringstvist (tvist om en skuld)
 
Vårdnadstvist eller liknande
 
Arvstvist
 
Annan tvist
 

Rättsskyddet gäller till exempel inte tvist avseende

  • Tvister som kan prövas av en förvaltningsdomstol, till exempel skattemål och tvister med Försäkringskassan eller kommunen.
  • Tvist som har att göra med ditt arbete.
  • Tvist vid upplösningen av ett äktenskap, partnerskap eller samboförhållande.
  • Småmål, det vill säga tvister som rör belopp under ett halvt prisbasbelopp. Dock ersätts småmål som rör identitetsstöld.​
 
 
 
 

Har du frågor om rättsskyddet?

Ring oss. V​​ardagar 9.00-15.00

0752-432 600
​​