Svensk Handel

Helkundsrabatt om du tecknar försäkring för både företaget och dina bilar!

​​​​​​​​​Medlemsrabatt via Svensk Handel

​​Håll verksamheten igång med skräddarsydda försäkringslösningar med unika fördelar och starkt skydd. Tillsammans med Svensk Handel erbjuder vi en helhetslösning som omfattar allt från skydd för din verksamhet och dina kunder, till skydd för dig själv, dina anställda och företagets tillgångar.​​ Teckna en eller flera försäkringar med medlemsrabatt genom att ringa oss.
 

Butiks- och partihandelsförsäkring​

Upp till 20 % rabatt och snabb skadehantering som minimerar avbrott i din verksamhet.

 

Bilförsäkring för personbil, lätt lastbil och lätt släp

10 % rabatt på en av marknadens mest omfattande bilförsäkringar.

 

Sjukvårdsförsäkring​ för din personal​​

Få snabb tillgång till vård när det passar er och minska er sjukfrånvaro med upp till 20 %.


Frågor om försäkringen?

 
 
 
 

Försäkringsgenomgång

Vilket skydd behöver och önskar ​du? Boka en försäkringsgenomgång så hjälper vi dig.​

Boka försäkringsgenomgång 
 
 
 
 

Ring oss

Vill du teckna eller fråga om någon försäkring?
Ring oss vardagar kl 8–18.​

075-243 07 80​​

Illustration av en butik. 

Butiks- och partihandelsförsäkring​​

Vi på Trygg-Hansa har arbetat länge med försäkring för butiks- och partihandelsverksamhet och vi vet att kundrelationen är avgörande för din verksamhet, därför är våra produkter utvecklade med det i åtanke. Som medlem i Svensk Handel erbjuder vi dig 20 % medlemsrabatt.

Prisändringsskydd

Vi garanterar dig rätt ersättning även om priset på dina varor har ändrats sedan din senaste årsförfallodag. Prisförändringsskyddet gäller för upp till 30 % prisändring.​

Egendomsskydd

Det ska löna sig att förebygga! Vi hjälper dig med åtgärder för att undvika eventuella skador.​

​​

Kundolycksfallsförsäkring

Om dina kunder skadas i din lokal så ersätter kundolycksfallsförsäkringen kostnader i samband med olycksfall samt ger ersättning vid medicinsk invaliditet.

Mediahantering

Om du drabbas av en skada som det kan rapporteras om i massmedia får du ersättning för att ta hjälp av en PR-konsult som stöttar dig i dialogen för att skydda ditt varumärke.

Illustration av fordon. 

Bilförsäkring för företagsägd bil

Extra bra erbjudande om en extra bra försäkring för dina bilar. Som medlem i Svensk Handel erbjuder vi dig 10 % medlemsrabatt och hyrbilsförsäkring kostnadsfritt första året. Försäkringen gäller för personbil, lätt lastbil, lätt släp - och hyrbil!

För extra trygghet ingår dessutom drulleförsäkring och vårt branschledande skydd för maskin- och elektronikskador ända upp till 15 000 mil och 8 år! Du kan också välja till flera tilläggsförsäkringar för att öka skyddet ytterligare. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen eller ring oss​ för att teckna försäkringen eller ställa frågor.​

Illustration av två anställda. 

​Sjukvårdsförsäkring för ägare och anställda​

Långa sjukskrivningar är besvärligt och kostsam. Med SH Pension Sjukvårdsförsäkring kan du korta ner sjuktiden med upp till 20 %, minska företagets kostnader och ge personalen en uppskattad förmån.

Ring vår Försäkringsservice på 010-471 87 70 eller mejla till kontakt@shpension.se för att teckna SH Pension Sjukvårdsförsäkring via oss.

Privat Läkarvård
 

Kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som utförts av läkare. Vården förmedlas av vår Sjukvårdsplanering

  
 
Sjukvårdsplanering
 

Eget direktnummer till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och skadeanmälan öppet dygnet runt, alla veckans dagar på 075-243 65 50. ​Erfarna sjuksköterskor hjälper dig med råd i medicinska frågor och kan tipsa dig om t ex egenvårdsåtgärder. Det är också de som lotsar dig till rätt privatrådgivare och bokar besök.

Telefonnumret till Sjukvårdsplaneringen står på Sjukvårdskortet som skickas ut när försäkringen börjar gälla. Om du tappat ditt kort, ring vår Kundservice, 0771-111 690, vardagar 8-17, för att få ett nytt.

  
 
Eftervård
 

Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar operation och sjukhusvård.

  
 
Vårdnätverk
 

Få tid hos specialist och tid för eventuell operation inom 20 arbetsdagar. Vid behov bokas tid inom ett rikstäckande och välrenommerat privat vårdnätverk med snabb tillgång till över 900 mottagningar. Vården bekostas av försäkringen (utöver vald självrisk). Med vissa specialistrådgivare har vi direktavtal och i övrigt säkrar vi att du får den bäst tillgängliga vården nära dig.​

  
 
Hjälpmedel
 

Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverande och anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.​

  
 

Allt om försäkring via Svensk Handel

Läs det här innan du tecknar din försäkring

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


För- och efterköpsinformation