Svenska Taxiförbundet - Ny medlem

​​Gratis försäkringar i tre månader

Svenska Taxiförbundets gruppförsäkringar ger trygghet till dig, dina anställda och deras familjer om något oväntat händer. Som ny medlem hos Svenska Taxiförbundet får du fyra försäkringar utan kostnad i tre månader: ​

✔ Olycksfallsförsäkring

✔ Sjukförsäkring

✔ Händelseförsäkring

✔ Livförsäkring

Det betyder att du får ersättning om du till exempel skulle råka ut för en olycka, bli sjuk och sjukskriven under de tre månaderna. Du får ett brev när försäkringarna börjar gälla. Sedan hör vi av oss igen innan de tre kostnadsfria månaderna är slut. Då kan du själv välja hur du vill fortsätta vara försäkrad. ​​