Sjukvårdsförsäkring

​Det är viktigt att ha en sjukvårdsförskring

Vi på Trygg-Hansa har samarbetat med Svenska Taxiförbundet i många år. Därför känner vi väl till de olika skador och sjukdomar som är vanliga i ditt yrke. Med vår sjukvårdsförsäkring behöver du inte oroa dig för långa vårdköer om du skulle skada dig eller bli sjuk. Istället är du garanterad vård hos de privata vårdgivare som vi samarbetar med runtom i landet. Efter du varit i kontakt med vår Vårdplanering får du vård när du behöver den, på de tider som passar dig bäst. 

Det finns två varianter av vår sjukförsäkring, en mindre och en större. Allt som ingår i Sjukvård grund ingår självklart även i Sjukvård stor.

 Sjukvård ​Grund

Sjukvård Stor

 • Privat läkarvård
 • Annan privat behandling
 • Operation och sjukhusvård                     
 • Resor och logi
 • Eftervård
 • Hjälpmedel
 • Second opinion
 • Kristerapi
 • Privat läkarvård
 • Annan privat behandling
 • Operation och sjukhusvård                     
 • Resor och logi
 • Eftervård
 • Hjälpmedel
 • Second opinion
 • Kristerapi
 • Offentlig vård
 • Läkemedel
 • Förstahjälpenersättning
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Hemhjälp
 • Tillfällig vistelse utomlands

 

Självrisker

Försäkringarna har en självrisk på 500 kr per försäkringsfall (dock ingen självrisk för Kristerapi). Självrisken gäller endast vid privat vård. Det innebär att om den försäkrade valt Sjukvård Stor inte betalar någon självrisk vid offentlig vård eller receptbelagda läkemedel.

Premie

 • Sjukvård Grund - 268 kr/månad.
 • Sjukvård Stor - 397 kr/månad

 

För- och efterköpsinformation Sjukvårdsförsäkring