Vad kostar en kattförsäkring?

​​​​​​​Så påverkas priset​​​​ på kattförsäkring

De flesta kattägare kommer förr eller senare att behöva uppsöka veterinär med sin katt och då är det bra att ha en veterinärvårdsförsäkring till katten. Veterinärvårdskostnaderna kan bli väldigt höga, men har man en kattförsäkring kommer man att få hjälp med ersättning vid de flesta fall av sjukdom eller olycksfall.

Priset man betalar per månad är i jämförelse lågt mot den hjälp man kan få och jämfört med de kostnader sjukdom eller olycksfall annars skulle kunna innebära. En kattförsäkringen kan kostar cirka 100 kr per månad.​​​

Vad påverkar priset på kattförsäkring?

Vad kattförsäkringen kostar beror givetvis på vilket innehåll och maximal ersättning som man väljer. Vilken nivå du väljer på självrisker spelar också ganska stor roll. Utöver det är det några andra faktorer som påverkar priset:

  • Vilken kattras det är. Vissa kattraser löper statistiskt sett större risk att drabbas av sjukdom och har därför ett högre pris.
  • Kattens ålder. Äldre katter har en högre försäkringspremie eftersom de blir sjuka oftare än unga katter.
  • Var du och katten bor. Genomsnittliga kostnaderna för veterinärvård varierar i olika delar av landet. Priset på kattförsäkringen varierar därför också beroende på var i landet man bor. Försäkring för en katt i storstan är generellt dyrare än för en katt i en liten by på landet. Så en flytt kan påverka din premie upp eller ner men först vid din förnyelse av kattförsäkringen.

Kan jag själv påverka priset?

Det finns olika omfattning på veterinärvårdsförsäkring vilken innebär att försäkringen ersätter fler eller färre diagnoser eller behandlingsmetoder. Kattförsäkringen har också ett maximalt belopp för hur mycket ersättning man kan få under ett år. Om man väljer en försäkring med stor omfattning och dessutom ett högt försäkringsbelopp så kommer försäkringen att kosta mer.

Veterinärvårdsförsäkringen har en självrisk som består av en fast del och en rörlig del. Självrisken är precis som det låter den del man betalar själv när något händer. Väljer man en lägre självrisknivå så kommer priset på försäkringen att bli högre. Väljer man en högre självrisk där man får stå för en större del själv så blir priset på kattförsäkringen lägre. ​​Få prisförslag direkt på vår hemsida​

Vår kattförsäkring tål att jämföras.

Ok, jag förstår