​​​​ Vaccination katt​

I Sverige används ett par vaccin för katter så att du kan skydda katten från sjukdom samt minska risken för smitta till andra katter. Att vaccinera katten kan bespara både dig och katten onödigt lidande.

Vilka vaccin ska katten ha? ​

Det viktigaste är att kattungar vaccineras men det är bra att vaccinera även vuxna katter, både innekatter och utekatter. ​​Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva.

Kattpest

Kattpest orsakas av kattens parvovirus. Viruset angriper och skadar slemhinnan i mag-tarmkanalen vilket kan leda till kräkningar och diarré. Det kan även orsaka en kraftig minskning av antalet vita blodkroppar. Sjukdomen är mycket smittsam och leder ofta till döden. Viruset sprids genom kontakt med infekterade katter, främst via urin och avföring. Vissa katter som infekteras visar inga symptom alls medan andra katter som insjuknar kan bli väldigt sjuka. Vaccin mot kattpest är effektiva. En katt som är korrekt vaccinerad blir väldigt sällan sjuk och sprider heller inte någon smitta i sin avföring.

Kattsnuva ​

Kattsnuva är ett samlingsnamn på olika luftvägsinfektioner orsakade av bakterier eller virus. Kattsnuva är mycket smittsamt och kan bli allvarligt för katten. Milda symptom är nostäppa och nysningar, mer allvarligt är att katten tappar aptit, får andningsbesvär eller att infektionen utvecklas till lunginflammation. Vaccin mot kattsnuva ger skydd mot sjukdomar som orsakas av herpes- och calicivirus. Vaccinationen förhindrar inte att katten blir infekterad men minskar symptomen. Vaccination mot kattsnuva förhindrar heller inte att katten kan sprida smitta.​

 
 
 

Hur ofta ska man vaccinera katten?

Första vaccination av kattunge bör ges vid 8–9 veckors ålder och den andra sprutan 3–4 veckor senare. Sedan bör katten vaccineras igen vid 1 års ålder. Efter det bör vaccination mot kattsnuva göras varje år samt vart tredje år för skydd mot kattpest.

​ Det är viktigt att både utekatter och innekatter vaccineras. Utekatter kan utsättas för naturlig smitta som kan ge en viss immunitet. Innekatter utsätts inte för smitta och kan insjukna genom att husse eller matte får med sig smitta som kan ha fastnat på till exempel skorna.

Vaccinera katt mot rabies

Om du ska ut och resa med katten måste katten vaccineras mot rabies, minst 21 dagar innan resa. Inom EU krävs det att katten har en giltig vaccination, och för att resa till vissa länder utanför EU krävs det att man dessutom tar ett blodprov efter grundvaccinationen för att kontrollera så djuret har tillräckligt med antikroppar för att få åka.

Biverkningar av vaccin hos katt

Vissa katter kan reagera på vaccin, men biverkningar hos katten efter vaccination är ovanligt. De flesta katter som reagerar på en vaccination får en allergisk reaktion som dyker upp efter 30 minuter, eller upp till ett par timmar efter vaccinationen. Katten kan blir trött efter vaccinationen och få nedsatt allmäntillstånd. Katten kan också få feber, hastig andning, kräkningar och diarré. Katten blir inte sjuk av vaccinet utan får biverkningar.

​ Andra symptom som förekommer är hudreaktioner som nässelutslag eller en lokal reaktion i form av en liten knöl vid injektionsstället. Väldigt sällan uppstår en allvarlig akut allergisk reaktion (anafylaktisk chock) med effekter på hjärta och kärl som hjärtklappning, svag puls, sänkt blodtryck och bleka slemhinnor. En katt som får en anafylaktisk chock kan även få påverkan på andningsvägarna.

Vår kattförsäkring

Oavsett vilken katt du har passar vår försäkring för din​ katt. Jämför och hitta rätt kattförsäkring​!​

placeholder image