​​​​​​​​​​​​​​Avställningsförsäkring och garageförsäkring

En avställningsförsäkring, som även kallas ​​​​​​garageförsäkring, kan omfatta brand, stöld, glas, rättsskydd och vagnskada under tiden din bil, mc eller EU-moped är avställd.​

Beh​​​över din bil, mc eller EU-moped få vila en tid, till exempel för att du inte ska köra under vintern? Då kan du ställa av ditt fordon hos Transportstyrelsen och slippa betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Ställ av din bil, mc eller EU-moped hos Transportstyrelsen

Det är enkelt att ställa av bilen, motorcykeln eller EU-mopeden. Lättast är att gå in på ​Transportstyrelsen​s hemsida eller använda deras app. ​Det går också att ställa av ditt fordon genom att skicka in en begäran med fordonets registreringsbevis. Har du en året-runt försäkring för exempelvis din mc påverkas inte din försäkringskostnad när du ställer av den.​​

Avställningen gäller från den dag begäran kommit in till Transportstyrelsen, det går inte att kräva en avstä​llning från ett tidigare datum. Om det finns överskjutande fordonsskatt får du som är registrerad ägare till fordonet tillbaka ​pengarna som återstår.

Avställningsförsäkring för bil

När bilen är avställd ändrar vi din bilförsäkring till en avställningsförsäkring som inte innehåller en trafikförsäkring. Om du bara har en trafikförsäkring så avslutas den och du får tillbaka pengar för den tiden som du inte kommer att utnyttja försäkringen.
Så ställer du av eller på bilen​​​​​.

Liten flicka hoppar ur en bil

​Detta ingår i avställningsförsäkringen

Vår avställningsförsäkring täcker brand, drulle, stöld, glasrutor och rättsskydd. Om du har en helförsäkring så ersätter vi också skador i samband med skadegörelse och så kallad annan ​​yttre olyckshändelse – det sistnämnda kan vara till exempel att ett träd faller över bilen.

Har du en Året runt-försäkring?

​Om du har valt vår Året runt-försäkring för till exempel din mc har du den försäkrad hela året till ett lägre pris och du behöver inte tänka på att ställa av och på den. Kostnaden för din försäkring ändras inte om du ställer av ditt fordon hos Transportstyrelsen.​​​

Avställningsförsäkring för bil, mc och moped

Avställningsförsäkring kan se olika ut beroende på vilket fordon du ska ställa av. Du hittar mer information​ nedan om bil, mc och moped.
Avställningsförsäkring för bil
 

När bilen är avställd ändrar vi din bilförsäkring till en avställningsförsäkring som inte innehåller en trafikförsäkring. Om du bara har en trafikförsäkring så avslutas den och du får tillbaka den del av premien som du inte kommer att utnyttja.

Så ställer du av eller på bilen.

Avställningsförsäkring för mc
 
Vår avställningsförsäkring gäller även för din motorcykel. När du ställer av din mc hos Transportstyrelsen ändrar vi din försäkring till en garageförsäkring för mc, som inte innehåller en trafikförsäkring.

Om du bara har en trafikförsäkring avslutar vi den och betalar tillbaka den del av försäkringen som du inte kommer att utnyttja.

Har du vår Året runt-försäkring? Då behöver du inte tänka på att ställa av eller på din mc. Då är den försäkrad hela året till ett lägre pris.

 

Avställningsförsäkring för moped
 

Har du en EU-moped (moped klass I) och tänker ställa av den? När du gör det ändrar vi din försäkring till en avställningsförsäkring, även kallad garageförsäkring för moped som inte innehåller en trafikförsäkring.

Har du bara trafikförsäkring avslutar vi din försäkring och betalar tillbaka den del av försäkringen som du inte kommer att utnyttja.

Så ställer du av eller på mopeden.

​​​  

Våra fordonsförsäkringar

Har du en bil, EU-moped, motorcykel eller mopedbil? Välj den försäkring som passar ditt fordon så ser vi till att du får en tryggare vardag i trafiken.​