Brandsäkerhet

​​​​​Här har vi samlat en hel del viktiga råd  och tips kring brandsäkerhet.

Klicka på respektive avsnitt för att läsa mer. Har du frågor? Ställ dem till vår expert.


 • Brandvarnare

  En i taket i varje rum

  Rök stiger uppåt, montera därför brandvarnaren i taket, minst 50 cm från väggen. Om du bor stort behöver du en i varje rum, eftersom varje brandvarnare får skydda högst 40–60 kvm.

  Tänk på de rum där det finns en brandrisk på grund av elektrisk utrustning och sätt en utanför sovrummet.

  Se till att du har minst en brandvarnare per våningsplan och en högst upp i trappen. Däremot ska du inte ha någon brandvarnare nära köksspisen eller i badrummet, garaget eller hobbyrummet – där kan den nämligen orsaka falsklarm.

  Köp rätt brandvarnare för ditt hem

  När du köper en brandvarnare har du några val att göra, men se alltid till att den har standardmärkningen SS-EN 14604.

  Du kan sedan välja antingen en brandvarnare som är ansluten till elnätet (med ett reservbatteri) eller en helt batteridriven. Vissa batterier behöver du byta en gång per år och andra typer räcker upp till tio år. Det är viktigt att du kollar batterierna minst en gång om året. Tänk också på att en gång per år dammsuga brandvarnaren utifrån.

  Testa brandvarnaren regelbundet

  Kolla minst en gång per kvartal att brandvarnaren verkligen fungerar. Du testar den genom att trycka på en testknapp – då ska du höra en varningssignal.

  Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan du se en film om hur du testar din brandvarnare, läs mer här. Efter 8–10 år behöver du byta ut alla brandvarnare.

  Kom ihåg: En avstängd brandvarnare = ingen brandvarnare

 • Brandsläckare

  En brandsläckare är en bra investering för säkerheten i ditt hem, det behöver vi säkert inte säga. Du behöver tänka på fyra smarta saker: skaffa rätt brandsläckare, placera den lätt åtkomligt, lär alla hur den fungerar och testa den regelbundet genom att vända på den ibland så att pulvret inte riskerar att klumpa ihop sig.

  Om det börjar brinna kan vem som helst börja släcka branden. Visa alla hur brandsläckaren fungerar då det är viktigt att alla i familjen kan använda den på rätt sätt.

  Gå gärna igenom det någon gång då och då så att alla känner sig säkra på vad de behöver göra om det börjar brinna.

  Kolla brandsläckaren regelbundet

  En gång i kvartalet bör du själv kolla din brandsläckare. Du ska då kontrollera sex saker:

  Brandsläckaren ska vara lätt att komma åt och lätt att lossa från fästet där den hänger.Säkringen ska sitta på plats och vara plomberad (då vet du att släckaren är oanvänd).Bruksanvisningen ska gå att läsa.Släckaren ska inte ha några yttre skador.Den s.k. manometernålen ska visa på grönt (en sådan mätare finns på tryckladdade släckare).Vänd brandsläckaren några gånger så att pulvret i brandsläckaren inte klumpar sig. Klumpar kan leda till att släckaren inte fungerar som den ska.

 • Brandstege

  Köp rätt brandstege till ditt hem

  Om det bara finns en dörr till din bostad, eller om huset har flera våningar, är det en god idé att även komplettera ditt brandskydd med en brandstege.

  Du kan välja mellan fast monterade och utfällbara brandstegar, i olika längder. Är huset avlångt eller lite större bör du ha två brandstegar, en i varje ände.

  Montera eller inte montera?

  En utfällbar brandstege krokas fast över en fönsterkarm och ska vanligen inte monteras. Vissa modeller kan fungera som utrymningsväg och det kan då krävas att du fäster två krokar innanför fönstret.

  Det viktigaste är att stegen är lättåtkomlig och nära fönstret som ska fungera som utrymningsväg.

  Övning ger färdighet – och trygghet

  Testa gärna brandstegen, så att du känner dig säker på hur det ska gå till. Öppna fönstret och kasta ut brandstegen. Konstruktionen gör att stegen inte kan trassla ihop sig, utan hänger rakt ner och är klar att använda. Den behöver inte gå ända ner till marken. Prova att klättra så märker du att det fungerar bra ändå!

  Prata också med hela familjen om var ni ska samlas när ni har kommit ut. Vid en brand är det viktigt att ha en uppsamlingsplats så att ni vet när alla är ute – så att ingen tror att någon saknas och går in i huset igen.

 • Brandöva hemma

  Brandöva hemma

  Det är mycket viktigt att man har en utrymningsplan. Denna ser olika ut, beroende på om man bor i ett flerfamiljshus eller i villa. Det viktigt att alla i familjen känner till den och vet vad som gäller om det skulle börja brinna. Men det räcker inte med att ha en plan – man måste öva också!

  I utrymningsplanen ingår även att ha bestämt en uppsamlingsplats, utanför bostaden.

  Det är viktigt att lära barnen hur brandvarnaren låter och vad man då ska göra. Så det gäller att öva realistiskt – tryck på brandvarnaren och börja sedan utrymningen.

  Så här brandövar du hemma eller i sommarstugan:

  Alla ska känna till hur man skyddar sig mot rök och eld
  Prata om att röken är farlig och att man därför aldrig ska gå ut i ett rökfyllt trapphus. Visa hur man gör för att krypa under röken. Visa också hur brandsläckaren fungerar och hur man använder brandfilten för att skydda sig och kväva mindre eldar.
  Alla ska ha två vägar ut ur ett brinnande hus
  Gör en utrymningsplan och låt gärna barnen vara med i planeringen. Gå då igenom husets alla utrymningsvägar. Om möjligt – se till att ni har minst två utrymningsvägar för alla i familjen, minst en på varje våningsplan.
  Alla ska gå till uppsamlingsplatsen om det brinner
  Vid en brand är det mycket viktigt att ni har bestämt en tydlig uppsamlingsplats. Om alla går dit så vet ni när alla är ute – och ni behöver inte gå in i huset igen för att kolla om någon saknas.
  Tre saker du bör tänka på när du brandövar med barn
  Lär barnen att inte gömma sig. Lär barnen att de ska ropa på hjälp. Lär barnen att krypa under röken. Gör det också till en vana att alltid visa barnen var utrymningsvägarna och uppsamlingsplatsen finns när ni är på nya ställen.
  Viktigt att tänka på när du brandövar
  Vilken väg tar jag normalt ut? Vilken väg ska jag välja om den inte fungerar? Vad ska jag göra om någon i bostaden inte kan ta sig ut själv?
  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå sedan till uppsamlingsplatsen.

 • Smarta ellösningar

  Smarta ellösningar

  Fjärrstyr dina elprylar med ”paddan”I en stressig och krävande vardag är det lätt hänt att vi glömmer kolla allt innan vi går hemifrån: släcka lamporna, stänga av kaffebryggaren, slå av teven. Och var det inte något mer? Vår glömska visar sig på elräkningen och bidrar till att ytterligare påfresta miljön. Dessutom innebär den en brandfara.

  Du kan göra mycket för att öka elsäkerheten:
  Ta inga risker genom att göra det själv! Kom också ihåg att det finns många elarbeten du faktiskt inte får göra själv.Bryt alltid strömmen med huvudströmbrytaren när du ska fixa eller kolla någon elapparat. Bryt strömmen även om det du ska göra verkar enkelt eller ofarligt. Och låt alltid en fackman ta hand om reparationen!Hantera sladdar på rätt sätt. Byt ut sladdar som är nötta eller skadade! Försök aldrig ändra en gammaldags, rund stickpropp så att den passar i ett jordat uttag.Stäng av apparater som inte används och var hemma när de används. Dra ut till exempel laddare och datorer ur kontakterna när ingen använder dem.Tänk på att elapparater är brandfaror. Torka aldrig något på eller över ett elelement eller bastuaggregat. Ställ heller ingenting ovanpå TV:n.Anslut inte fler kontakter till en förgreningsdosa, än vad den är gjord för. Detta genom att ansluta en förgreningsdosa till.

 • Brandlarm med kamera

  Skillnad på brandvarnare och brandlarm kopplat till larmcentral

  En brandvarnare känner av om det brinner och ger då en varningssignal som hörs där varnaren är placerad. Ett brandlarm ger också en varningssignal vid rökutveckling eller brand men har fler funktioner än så.

  Ett brandlarms detektorer pratar med varandra och ger signal i alla rum där larmet är installerat, även i rum som inte brinner. Larmet är dessutom direkt kopplat till en larmcentral och tack vare kameradetektorer kan larmoperatörerna i larmcentralen via bilder verifiera larmorsaken och skicka rätt åtgärd. Detta sparar värdefull tid om olyckan är framme där sekunder är avgörande.

  Observera att bilder endast tas vid utlöst larm och fungerar inte som övervakningskamera.

  En tryggare vardag med hemlarm med brandskydd

  Ett brandlarm är alltid aktivt, oavsett om inbrottsskyddet som ingår i tjänsten är på eller av. Detta innebär att du ständigt har ett bra brandskydd, oavsett om du är hemma, på jobbet eller på resande fot. Med ett hemlarm från Sector Alarm får du en tryggare vardag med känslan av att det alltid är någon hemma.​

  Sector Alarm har tagit fram ett unikt erbjudande på hemlarm till dig med hemförsäkring hos Trygg-Hansa. Til​l erbjudandet

 • Timer och elsäkerhet

  En timer släcker det du glömmer

  En timer är ett enkelt sätt att förhindra bränder. Den kopplas till ett eluttag och bryter vid en viss tid all ström. Timern kan alltså vara bra för dig som lätt glömmer, till exempel för att du är gammal. Eller för att du är ung. Eller för att du är stressad.

  Varför timer (1)?

  I varje hem finns många apparater och maskiner som alltid står i standbyläge. Detta kan leda till överhettning och i värsta fall bränder. Skaffa en timer, så stängs de av automatiskt vid en särskild tid – och du minskar brandrisken.

  Varför timer (2)?

  Och visst händer det väl att du lägger mindre elprylar på laddning i sängen eller soffan? Men om de blir varma finns det en risk att det börjar brinna i textilierna. Du kan minska risken genom att skaffa en timer till de eluttag där du vet att du brukar glömma sådant som du inte vill glömma.

  Låt en branddosa hålla koll

  Det finns mycket du kan göra för att undvika att det börjar brinna på grund av elfel och elapparater i ditt hem. En branddosa är en typ av kopplingsdosa som en fackman kan montera bakom ett eluttag för att öka brandsäkerheten.

  Dosan känner av värme, och om temperaturen blir för hög så expanderar materialet i dosan så att hela hålet i väggen fylls. Om det brinner i eluttaget släcks elden automatiskt med en liten luftkudde som finns i dosan.

  Tack vare detta minskar risken att branden sprids vidare genom elinstallationen.

 • Spisvakt

  Öka säkerheten och minska din oro

  Har du någonsin blivit distraherad och glömt en kastrull på spisen? Du är inte ensam. Omkring var femte brand i svenska bostäder startar vid spisen. Det är lätt hänt, men som tur är det också lätt att förebygga.

  Spisvakten gör matlagningen säker

  En spisvakt är en liten anordning som sitter i köksfläkten. En sensor övervakar spisen, och om det uppstår en brandfara sätter ett larm i gång. Spisvakter kan reagera på till exempel rök, värme och inaktivitet vid spisen. Dessutom kan de kompletteras med ett system för att släcka de bränder som trots allt kan uppstår på spisen.

  Och för dig som inte har en spisvakt: om det brinner i en kastrull ska du kväva elden med ett lock eller en brandfilt. Försök absolut inte släcka med vatten!

  Vem kan installera spisvakten?

  Vem som är behörig att installera en spisvakt varierar mellan olika typer av spisvakter. En annan sak som påverkar är hur spisen är ansluten till elnätet. Du behöver alltså själv ta reda på vem som får utföra installationen.

 • Båtar och bränder

  Båtar och bränder

  Den vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle har förångats och antänts av en låga eller gnista. En skadad eller förstörd båt kan du få ersättning för under förutsättning att du har en båtförsäkring, men människoliv är oersättliga. Tänk efter före och förebered dig så du kan ta kontrollen om det skulle börja brinna.
  Investera i en brandsläckare

  En fritidsbåt ska alltid vara utrustad med brandsläckare (i klassen EN3-13A70BC). Är båten under tio meter ska brandsläckaren vara på minst 2 kilo. Är båten över 10 meter lång bör du ha minst två stycken 2 kilos-släckare, varav den ena ska vara tillgänglig utifrån. Studera bruksanvisningen på släckaren och instruera familjen hur den skall användas.

  Att tänka på före:

  Stäng av huvudströmmen när båten inte används Stäng av motorn när du tankar – vädra motorn innan start. Fyll inte lösa tankar ombord och rök aldrig när du tankar Kontrollera slangar, rörledningar, bränslekoppling och gasolutrustning regelbundet – placera gasol avskiljt och ventilerat utanför ruffen


  Om elden är lös:

  Stäng av motorn och styr fören mot vinden Stäng av bränsle-, gasolsystem och huvudströmAnvänd handbrandsläckaren och släck pyrande brandhärdar med vatten

  Läs mer om brandskydd i fritids​båtar här

 • Hur undviker man vattenskador?

  Många bäckar små…

  Smygläckage är den vanligaste orsaken till vattenskada i ett kök. Ett sätt att hitta läckor är att titta på din vattenmätare. När alla kranar och maskiner är avstängda ska visaren nämligen inte röra på sig. Det finns också särskilda säkerhetsprodukter som samlar upp de små mängderna vatten under till exempel diskmaskinen, så att du kan upptäcka även en liten läcka innan det sker en skada.

  Vad gör du när vattnet bara sprutar?

  Se till att alla i familjen vet var och hur man stänger av vattnet i bostaden. Ibland utvecklas ett läckage mycket snabbt, så att vattnet sprutar eller rinner ut i stora mängder. Då måste någon snabbt stänga av all vattentillförsel och tillkalla hjälp.
  Varför ska man ha vattenfelsbrytare?

  En vattenskada eller fukt i ditt hus kan få förfärande konsekvenser och vara väldigt dyr att åtgärda. Att installera en vattenfelsbrytare är alltså en sorts försäkring som kommer spara dig både pengar och stora besvär. Den kan rädda ditt hus från att bli allvarligt skadat.

  Läs mer om vattenfelsbrytare på ex. leakomatic.com

  Du kan göra mycket för att förebygga vattenskador
  Kör bara tvättmaskin och diskmaskin när du är hemma och vaken.Installera dropplarm eller annan larmutrustning så att du enklare upptäcker fukt och läckage.Kontrollera regelbundet skåpet under diskbänken och områdena kring diskmaskin, kyl och frys.Kontrollera regelbundet tak, vind och stuprör. Ibland kan ju vattenskador orsakas av vatten som tränger in utifrån.

 • Hur undviker man stormskador?

   Vad kan du göra under sommaren?

  Den vanligaste skadan vid storm är att delar av taket – eller i värsta fall hela taket – blåser av. Det är heller inte ovanligt att panelbrädor och vindskivor lossnar. Antenn och parabol är också ett vindfång och då finns en risk att de lossnar. 

  Redan under sommaren bör man se över taket och säkerställa att det ligger som det ska. Är man osäker bör kontakt tas med en snickare som får hjälpa till med bedömningen och åtgärda eventuella brister.

  Säkerställ att antenn, parabol, vindskivor, markiser, panel och andra föremål på huset som kan lossna, sitter fast som de ska. Denna översyn ska göras av samtliga byggnader.

  Med dessa åtgärder har du säkerställt att allt på huset sitter fast som det ska. Även om det inte är någon garanti, har du ändå gjort vad du kan för att inget ska lossna och orsaka skada.     

  Vad ska du göra när en stormvarning kommer?

  När väl stormvarningen kommer, är det dags att ta det sista steget i stormförberedelsen. Nu gäller det att se till att det inte ligger lösa saker på tomten som riskerar att blåsa iväg och orsaka skada. Följande är en risk och bör tas bort från tomten:
  Studsmatta.Trädgårdsmöbler.Stege och trädgårdsredskap.Andra lösa föremål.

  Om du får din el via luftledning, så är risken stor att träd faller över ledningen och orsakar strömavbrott. Sannolikt har du då också telefon via luftledning och kan även få teleförbindelsen bruten. Det är då viktigt att tänka på följande:
  Tappa upp vatten.Köp mat som är lätt att laga till.Se till att ha ett alternativ för laddning av mobiltelefonen (viktigt att kunna ringa 112). Om det är kallt ute, är det viktigt att ha en alternativ värmekälla, så att vare sig du eller din familj fryser och att vattenledningar m.m. inte riskerar att frysa sönder.

Checklista

Skriv ut vår guide hur du brandövar hemma eller i sommarstugan här!

​​

Beställ en brandsläckare 

Säkerhetsprodukter till bra priser. ​​​

Besök vår säkerhetsshop

Smarta tips på Facebook

Få nyheter, tips och råd. Ställ dina frågor till oss. 

Besök oss på Facebook

​​​  

Känn dig hemma med oss

Vår hemförsäkring ger trygghet i din vardag.


Läs mer och teckna

Ok, jag förstår