Privat Sjukvård Olycksfall

Få enkelt en kostnadsfri rådgivning!
Vår försäkring Sjukvård Olycksfall ger dig tillgång till privat planerad vård genom vår vårdplanering. Försäkringen gäller dygnet runt.
Boka rådgivning

​​​​​Sjukvård Olycksfall

Sjukvård Olycksfall ger dig tillgång till Trygg-Hansas Vårdplanering om du råkar ut för ett olycksfall och har fått remiss från läkare. Vårdplaneringen bemannas av erfarna legitimerade sjuksköterskor som hjälper till med tidsbokning.

.

 

Gäller dygnet runt

Sjukvård Olycksfall gäller dygnet runt för planerad privatvård till följd av ett olycksfall inom Sverige.

.

 

Vårdgaranti

Du får kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid för eventuell operation inom 14 arbetsdagar.

.

 

Ingen självrisk

Försäkringen Sjukvård olycksfall gäller utan självrisk.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.
Privat läkarvård
 

Nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling av läkare. Alla former av privat vård ska godkännas av Trygg-Hansa och förmedlas av vår Vårdplanering. Vårdplaneringen hjälper till med tidsbokning och förmedling av privat vård.

  
 
Annan privat behandling
 

Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med behandling hos exempelvis fysioterapeut/sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället lämnas för patientavgift i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd.

Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per skadehändelse. Vi ersätter ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen om det samtidigt finns behov av psykolog.

  
 
Privat operation och sjukhusvård
 

Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.

  
 
Resor och logi
 

Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.

  
 
Eftervård
 

Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård, som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar privat operation och sjukhusvård.

  
 
Hjälpmedel
 

Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverade och som anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.

  
 
Second opinion
 

Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden efter en olycksfallsskada och behandlingen kan innebära särskilda risker.

  
 

 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar Sjukvård Olycksfall

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder

Ok, jag förstår