Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring som även går under benämningen garageförsäkring kan omfatta brand, stöld, glas, rättsskydd och vagnskada. Om du t.ex. inte använder bilen under vintern, kan du ställa av din bil via Vägtrafikregistret för att slippa dina trafikförsäkring. Men du betalar fortfarande en så kallad avställningsförsäkring, för till exempel stöld och brand.

Avställningsförsäkring kan du teckna om bilen är halv- eller helförsäkad hos oss.