Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring

En avställningsförsäkring som även kallas garageförsäkring kan omfatta brand, stöld, glas, rättsskydd och vagnskada. Om du till exempel nte använder bilen under vintern, kan du ställa av din bil via Transportstyrelsen  för att slippa betala fordonsskatt eller för din trafikförsäkring. Men du betalar fortfarande en så kallad avställningsförsäkring, för till exempel stöld och brand.

Avställningsförsäkringen kan du teckna om bilen är halv- eller helförsäkad hos oss.​